09 December 2021 03:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
GALERIA STYPENDYSTÓW - SZKO?A PODSTAWOWA
"Przyznanie stypendium bardzo mnie ucieszy?o, poniewa? od d?u?szego czasu zbieram na komputer." BART?OMIEJ SMOLSKI - POZNA?
"Bardzo si? ciesz?, ze wygra?em to stypendium. Dzi?ki niemu b?d? mog? spe?ni? moje marzenia: kupi? deskorolk? i nowy kask a reszt? przeznacz? na wakacje." DAMIAN JANUCHOWSKI - PRZEB?DEWO
Moj? pasj? jest muzyka. Uwielbiam ?piewa?, chcia?abym nauczy? si? gra? na pianinie. Chodz? na zaj?cia Studia Piosenki. Fascynuje mnie Francja. Marz? o wyje?dzie do Pary?a, ucz? si? j?zyka francuskiego. Interesuj? si? astronomi?. W przysz?o?ci chcia?abym zajmowa? si? t? dziedzin?. KATARZYNA BAJKOWSKA - WARSZAWA
"Mam 11 lat.Uwielbiam ksi??ki o magii,pi?k? no?n?,gry komputerowe i podró?e. W przysz?o?ci chcia?bym tworzy? gry komputerowe lub projektowa? samochody. Wiadomo?? o stypendum ucieszyla mnie. Poczu?em si? wyró?nony i dumny,?e moja praca zosta?a doceniona przez moich Nauczycieli, Rodziców i przez Pa?stwa.Bardzo dzi?kuj?! Super! Hura!!" DAWID KO?CIERZY?SKI - M?YNIEC PIERWSZY k. TORUNIA

"Suuuuper!!!! B?de zbiera? na laptopa!" JAGODA B?K - RACIBÓRZ

"Informacj? o tym, ?e zosta?o przyznane mi stypendium otrzymali?my od cioci, która szperaj?c w internecie dostrzeg?a moje nazwisko na li?cie stypendystów. Niezwa?aj?c na pó?n? godzin? wieczorn? poinformowa?a moich rodziców. Tak bardzo i g?o?no cieszyli si? t? widomo?ci?, ?e obudzili mnie i mojego brata. By?am bardzo mile zaskoczona t? wiadomo?ci? i cieszy?am si? wraz z rodzicami. Rado?? jest ogromna i jestem bardzo szcz??liwa z tego powodu. Dzi?kuj? za wyró?nienie." KAMILA KLIMEK - RYPIN


"Stypendium to , jest dla mnie ogromn? szans?. Gdy dowiedzia?am si? , ?e przyznano mi Sytpendium za bardzo dobre wyniki w nauce, zrozumnia?am, ?e nawet gdy w ?yciu s? jakie? przeszkody , zawsze da si? je przezwyci??y?, zdobywaj?c wyznaczone cele! Ujrzawszy moje nazwisko, na li?cie Stypendystyów, ogromnie si? ucieszy?am, poniewa? nie wierzy?am, ?e zaj?? mog? tak daleko! Nagrod?, przeznaczy? chcia?abym na dodatkowe lekcje z j?zyka niemieckiego, aby nadal rozszerza? sw? wiedz?!" KAROLINA SOLECKA - D?BROWA GÓRNICZA

"Jestem bardzo zadowolony z przyznanego mi stypendium .Przyznan? mi kwot? wykorzystam do pog??biania swej wiedzy." PATRYK ?ELAZKO - NOWY TARGKategoria Gimnazjum - ZOBACZ ZDJ?CIA
Kategoria Szko?a Ponadgimanzjalna - ZOBACZ ZDJ?CIA

Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Sanofi-Avetis, Bayer Health Care, Roche Diagnostics Polska, Pa?stwo Ewa i Mieczys?aw Buczkowscy z Gliwic

Upominki dla Stypendystów przygotowa?:

Oceanic – AA Therapy

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,324 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!