09 December 2021 03:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA NIE JEST WYROKIEM!
Ostatnie spotkanie Grupy Wsparcia "SAMI SOBIE" odby?o si? pod has?em "laczego udajemy, ?e jeste?my zdrowi?"; Ponadto zadawali?my pytania: "Czy warto mie? znajomych chorych na cukrzyc?? oraz omówili?my problemy, z którymi przyjechali uczestnicy.

G?ównym wnioskiem, który ustalili?my jest fakt, i? podej?cie do usuni?cia choroby ze swojego ?ycia pojawia si? cz?sto u m?odych ludzi jak równie? u ich rodziców.
Przesadna troska, czy dewiza "ze wzgl?du na chorob? niczego mi nie wolno" jest tak samo krzywdz?ca jak i udawanie, ?e problemu nie ma; bo nie wystarczy go zbagatelizowa?, ?eby znikn??.

Cukrzyca NIE JEST WYROKIEM! Jest chorob?, z któr? musimy si? zmaga? ka?dego dnia, jednak ogromnie wa?ne jest, aby codziennie odnajdywa? w sobie si?? do walki. Chyba nie ma jednej odpowiedzi, dlaczego diabetycy czy ich najbli?sze otoczenie w którym powinni znajdowa? pomoc i zrozumienie wstydz? si? choroby: by? mo?e boj? si? odrzucenia ze strony znajomych b?d? my?l?, ?e nie b?d? sobie w stanie poradzi?.

Trzeba te? zada? sobie pytanie, czy ukrywamy cukrzyc? przed ca?ym ?wiatem, czy przed samym sob?. My?l?, ?e skutki zaniedbywania tej choroby ka?dy zna tak samo dobrze, jak bardzo si? ich boi, jednak dla wi?kszo?ci wcale si? s? one motywacj? do leczenia. S? momenty, w których jest nam podwójnie trudno zaakceptowa? chorob?, jednak najgorszym, co mo?emy wtedy zrobi?, to udawanie, ?e cukrzycy nie ma; podstaw? dobrego i efektownego leczenia jest pe?na akceptacja.

Kolejnym problemem, który omówili?my jest decyzja, czy warto jecha? na wakacje z pomp?, gdzie w kwestii organizacji medycznej jeste?my pozostawieni sami sobie; decyzja o odpi?ciu pompy ma swoje plusy, tak samo jak pozostanie przy niej. Najgorsze co mo?e nas spotka? w przypadku zostania na pompie jest jej kradzie?, jednak peny wymagaj? od nas wi?kszej samokontroli i dyscypliny, co na wakacjach wydaje si? by? jeszcze trudniejsze od codziennej walki, któr? ka?dy z nas rozpoczyna ka?dego dnia.

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE PRZED WAKACJAMI SPOTKANIE PO?WI?CONE TEMATOM WAKACJI Z CUKRZYC? - 3 CZERWCA O GODZ. 17:00 przy ul. M?y?skiej 17 w Gliwicach. Wszelkie pytania czy propozycje prosimy kierowa? na adres mailowy
a.waldera@mojacukrzyca.pl lub piatka1994@mojacukrzyca.pl

KLAUDIA WAWRZYCZEK
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,394 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!