26 January 2022 16:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOCHANE BAKTERIE
Cukrzyca typu I jest zaliczana do schorze? autoagresywnych. Wywo?uj? j? ?le dzia?aj?ce komórki odporno?ci, które atakuj? i niszcz? komórki trzustki produkuj?ce insulin? (tzw. komórki beta). W efekcie dochodzi do zaburze? w metabolizmie glukozy, a poziom tego cukru we krwi niebezpiecznie ro?nie. Poniewa? komórki odporno?ci ca?kowicie niszcz? komórki beta, pacjenci z cukrzyc? typu I s? ca?kowicie uzale?nieni od przyjmowania insuliny.
Naukowcy z Yale University oraz z University of Chicago w Illinois prowadzili badania na myszach ze szczepu podatnego na cukrzyc? typu I. Z powodu modyfikacji genetycznej gryzonie te nie posiada?y bia?ka, które reguluje reakcj? uk?adu odporno?ci na bakterie.

Okaza?o si?, ?e zmienione myszy nie chorowa?y na cukrzyc?, gdy hodowano je w normalnych warunkach, ale bez kontaktu z chorobotwórczymi bakteriami. Jednak, gdy ros?y w warunkach sterylnych, pozbawione nawet przyjaznych bakterii wchodz?cych w sk?ad naturalnej flory jelitowej, rozwija?a si? u nich ci??ka posta? cukrzycy typu I.

Podanie gryzoniom koktajlu nieszkodliwych bakterii z jelit ssaków (równie? ludzkich) chroni?o jej przed cukrzyc? typu I.

Badania te dostarczaj? te? dowodów na poparcie tzw. hipotezy higienicznej, zgodnie z któr? nadmierna czysto?? i brak kontaktu z mikrobami - wirusami, bakteriami i paso?ytami mo?e prowadzi? do wzrostu zachorowa? na alergie, astm? i inne choroby zwi?zane z zaburzeniami w uk?adzie odporno?ci, np. choroby autoagresywne.

Naukowcy podejrzewaj?, ?e przyjazne bakterie mog? obni?a? ryzyko cukrzycy typu poprzez wp?yw na uk?ad odporno?ci gospodarza. By? mo?e, w ten sposób ?agodz? one gwa?town? reakcj? komórek odporno?ci na mikroby obecne w organizmie i przy okazji zapobiegaj? atakowi na komórki beta trzustki.

"Zrozumienie sposobu, w jaki przyjazne bakterie oddzia?uj? na uk?ad odporno?ci jest bardzo wa?ne. Pozwoli bowiem opracowa? metody prewencji cukrzycy typu I" - uwa?a bior?cy udzia? w badaniach Li Wen. JJJ

?ród?o: PAP - Nauka w Polsce

kap
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,302 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!