09 December 2021 02:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
09.08 - dzie? dwunasty
Niezgaszone ?wiat?o w pustym pokoju, niedokr?cony kran z wod? albo w??czony telewizor, którego nikt nie ogl?da to problemy równie du?ej wagi jak spaliny spowodowane ogromn? ilo?ci? poruszaj?cych si? po drogach samochodów. My?l?c w ten sposób, powsta?o kilka EKOSAMOCHODÓW, b?d?cych ca?kiem naturalnymi ?rodkami poruszania si? (no, mo?e nie do ko?ca....;-) po D?wirzynie. Wykorzystali?my pla
stikowe butelki, zbierane od pocz?tku turnusu, a jako benzyn? pos?u?y?a nam woda z jeziora, któr? ka?da grupa musia?a zdoby? samodzielnie. Wszyscy wykazali si? ogromn? wyobra?ni?, ka?dy samochód zdecydowanie ró?ni? si? od innych i mia? w sobie co? na tyle niezwyk?ego, co utrudnia?o jury wybór najlepszego.
Po kolacji rozegrali?my jeden z dwóch ostatnich ju? meczy siatkówki - rozgrywki mi?dzy gr III a V, które zako?czy?y si? zwyci?stwem najstarszej z grup. Pozosta?o jeszcze jedynie starcie Kadra-Rodzice, po którym b?dziemy znali najlepsz? dru?yn? obozu.
Wieczór przygotowa?a dla nas grupa I i III, wyst?puj?ca z przedstawieniami, które sami przygotowali.
Podobno najlepszych ludzi poznaje si? na wakacjach - hmm, zostajemy tydzie? d?u?ej! ;)

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,297 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!