09 December 2021 03:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
10.08 - dzie? trzynasty
Dru?yna kadry okaza?a si? niepokonana, cho? starcie z grup? Rodziców by?o jednym z trudniejszych do tej pory. Ka?dy set do samego ko?ca nie by? jednoznaczny- 25:23, nast?pny 25:22 i tiebreak 15:11.

Po obiedzie, pomimo nie do ko?ca dopisuj?cej nam pogodzie, zgodnie z planem odby? si? konkurs LOGO NA WAKACJACH, które polega?o na wykonaniu przez ka?d? z grup logo, kojarz?cego si? z tegorocznym turnusem.

W mi?dzyczasie odbywa?o si? ambitne kr?cenie filmów na kolejn? ju? edycj? Festiwalu Filmów Krótkawych. Jak co roku, nie zabrak?o oryginalnych pomys?ów; nagrod? Najlepszej Aktorki Festiwalu otrzyma?a niesamowita odtwórczyni roli Magdy Gessler, najlepszego aktora jeden z g?ównych bohaterów filmu przygotowanego przez grup? I, natomiast najlepszym filmem okaza? si? film MOVIE Gr V, której uda?o si? zaprezentowa? niekoniecznie mi?e wydarzenie, takie jak pobyt w szpitalu w taki sposób, ?e sala wype?niona uczestnikami Turnusu wybucha?a niepohamowanym ?miechem. T? edycj? Festiwalu Jury uzna?a za niezaprzeczalnie najlepsz? do tej pory, czego skutkiem by?y d?ugie obrady dotycz?ce wyboru najlepszych aktorów.

Turnus coraz wi?kszymi krokami dobiega ko?ca, jednak to, co ju? za nami na d?ugo pozostanie we wspomnieniach, a szkolenia- miejmy nadziej?- b?d? mia?y swoje odzwierciedlenie w poprawie sposobu leczenia, jego efektów i przede wszystkim w podej?ciu do ?ycia z cukrzyc?. Rozmowy z rówie?nikami, na tematy, które nie zawsze chcemy porusza? przy lekarzu czy rodzicach pozwoli?y na wymian? do?wiadczenia. Niejednokrotnie pokazali?my, ?e cukrzyca absolutnie nie jest barier? w czymkolwiek- wr?cz przeciwnie; wi?kszym kopem do dzia?ania w kwestii samokontroli i odpowiedzialno?ci we wchodzeniu w doros?e ?ycie.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,315 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!