26 January 2022 15:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DOBRODZIEJSTWO KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Coraz cz??ciej mówi si? o tym, ?e najwi?ksza szansa na ogromy post?p w znalezieniu sposobu na pokonanie cukrzycy le?y w badaniach z wykorzystaniem komórek macierzystych.
Podczas ostatniej konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pod has?em "Nowo?ci w cukrzycy" Profesor Wies?aw J?drzejak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii przedstawi? wst?pne prace dotycz?ce przeszczepiania komórek macierzystych u pacjentów ?wie?o rozpoznan? cukrzyca typu 1. Pionierskie w naszym kraju przeszczepienia na dzie? dzisiejszy dotycz? 3 pacjentów. Mimo optymistycznych danych wygl?da na to, ze przyjdzie nam poczeka? na odleg?e wyniki tej metody leczenia u pacjentów choruj?cych na cukrzyc? typu 1.
Jak mo?na przeczyta? w wypowiedzi dla "Pulsu Medycyny" prof. J?drzejczak pomimo nadmiaru biurokracji i niedostatku pieni?dzy na leczenie, uwa?a miniony rok za udany. Przede wszystkim dlatego, ?e w maju po raz pierwszy przeszczepiono komórki krwiotwórcze u chorego na cukrzyc?. Zabieg przebieg? bez powik?a? i pacjent od tego czasu nie wymaga podawania insuliny. "Je?li potwierdzi si? to na wi?kszej liczbie chorych, b?dzie to prawdziwy prze?om w medycynie i wielkie dobrodziejstwo dla tej grupy chorych - cieszy si? profesor.
Czy?by wi?c marzenia wielu m?odych diabetyków mog? si? spe?ni?? Wygl?da na to, ?e tak. Warto jednak w tym miejscu przypomnie? s?owa profesor Ewy Otto-Buczkowskiej, ?e aby kiedykolwiek móc skorzysta? z tych dobrodziejstw koniecznie trzeba dba? o wyrównanie swojej cukrzycy.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,285 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!