09 December 2021 02:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
11.08 - dzie? czternasty
Po ca?odniowym le?eniu na pla?y, gdzie ?apali?my ostatnie promienie s?o?ca, które ?wieci?o wyj?tkowo mocno, nadszed? czas po?egna?. Wieczorek po?egnalny, jak co roku okaza? si? do tego najlepszym sposobem! Projekcja zdj??, nagrody dla wzorowych cukrzyków, i tych, którzy niekoniecznie byli "wzorowi", ale dzi?ki Turnusowi znacznie poprawili swoj? samokontrol? i sposób leczenia, podzi?kowania dla ca?ej kadry, po?egnanie z b?d?cym z nami od samego pocz?tku Majorem i wiersz przygotowany specjalnie dla gr V przez ?wietnego wychowawc? Tomka Pyzika to chyba najwa?niejsze elementy tego dnia.

Nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? ostatniego wyj?cia na pla??, gdzie udali?my si? wszyscy razem, puszczaj?c lampiony szcz??cia z w?asnymi marzeniami- kto wie, mo?e jednym z nich by?a ch?? wrócenia tu za rok?

Jak ka?dy wyjazd, i ten przyniós? wiele rado?ci, rozmów, znajomo?ci- by? mo?e d?u?szych ni? tylko na dwa tygodnie, doda? kopa do leczenia i pokaza?, ?e z cukrzyc? nie trzeba walczy?, a jedynie zaprzyja?ni? si? i zaakceptowa?, co jest najlepsz? drog? do unikania problemów, które mo?e spowodowa?.

A jak wam min??y te dwa tygodnie?
Co uwa?acie za najwi?ksze plusy tego wyjazdu?
Czekamy na wasze relacje, ja tymczasem wracam do codziennych zaj??, z du?o wi?ksz? ch?ci? do leczenia i motywacj? na (mam nadziej?) jak najd?u?ej, bo z w?asnego do?wiadczenia doskonale wiem, jak m?cz?ca potrafi by? to choroba, jednak wcale nie musi ;-) nie dajcie sobie wmówi?, ?e jeste?cie gorsi, s?absi b?d? nie mo?ecie czego? osi?gn??. Jest wr?cz przeciwnie- mamy si??, której niejednokrotnie brakuje innym!
Do zobaczenia, us?yszenia, przeczytania- zapewne ju? nied?ugo ;-)


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,246 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!