09 December 2021 03:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
III EDYCJA - GALERIA STYPENDYSTÓW - GIMNAZJUM
Nazywam si? Anna ??tocha Kiedy zobaczy?am swoje nazwisko na li?cie w?ród stypendystów III edycji "S?odycz Wiedzy" bardzo si? ucieszy?am. Otrzymane stypendium pomo?e mi w dalszym zdobywaniu wiedzy w dziedzinie biologii i chemii. Licz?, ?e w przysz?ym roku odb?dzie si? kolejna edycja. Bardzo dzi?kuj?, ?e dostrze?ono mnie w?ród tak du?ej konkurencji.Nazywam si? A?ka Drw?ska. Nie bardzo wierzy?am, ?e jest to mo?liwe! Nie musz? pisa?, ?e rado?? by?a ogromna! Przyznane stypendium postanowi?am przeznaczy? na dofinansowanie podró?y, które s? moj? pasj?. Uwielbiam poznawa? nowe kraje, nowych ludzi i ich kultur? oraz tradycje. W tym roku zamierzam wybra? si? do Francji, wi?c stypendium na pewno bardzo si? przyda!

Nazywam si? Julian Molski.Stypendium S?odycz Wiedzy, to wspania?a inicjatywa, przywracaj?ca poczucie wiary we w?asne mo?liwo?ci, nadw?tlone przez towarzysz?c? dziecku chorob?. Pozwala uwierzy?, ?e d??enie do wyznaczonego celu jest w stanie pokona? wszelkie przeszkody. Bardzo ucieszy?em si? z przyznanego stypendium. Z rado?ci? i ze zdziwieniem zauwa?y?em, ?e moje wysi?ki, oprócz satysfakcji intelektualnej, zaczynaj? przynosi? wymierne korzy?ci, które pozwol? mi na dalsze rozwijanie moich zainteresowa?. Jest ich wiele, m.in.: nauka gry na pianinie, nauka j?zyków obcych, grafika komputerowa, nauki przyrodnicze. Mam nadziej?, ?e w doros?ym ?yciu te? b?d? móg? pomaga? innym potrzebuj?cym, bo wiem, jak wa?na jest ka?da forma wsparcia.Nazywam si? Kinga Czakon. Mieszkam w województwie ?l?skim - dok?adnie w Rudzicy wraz z rodzicami, rodze?stwem i dziadkami. Mam 19 miesi?czn? siostr? Amelk? i 9 letniego brata Mateusza. Gdy pogoda dopisuje trampolina, rolki i rower s? cz?sto u?ywane, a gdy ?nieg to i ?y?wy i narty nie s? zaniedbane. :) Ogólnie lubi? si? uczy? ale to ju? chyba kwestia ''wchodzenia nauki do g?owy'' Uwielbiam czyta? ksi??ki - szczególnie fantasty... A je?eli ju? wspominamy o szkole to moim ulubionym przedmiotem jest j?zyk polski. Kocham teatr. Na scenie czuj? si? w swoim ?ywiole. Uwielbiam równie? poezj?... bra?am udzia? w wielu konkursach recytatorskich. Moje hobby to wykonywanie grafiki komputerowej ale równie? rysowanie. Kocham zwierz?ta - mam psiaka o imieniu Lusi rasy Shi – Tzu. Jak przydarzy si? okazja to je?d?? konno...
Mo?na powiedzie?, ?e jestem bardzo uparta a nawet za bardzo - chce postawi? na swoim. Zawsze d??? do celu.
Wygranie tego stypendium jest dla mnie wielkim wyró?nieniem z czego ogromnie si? ciesz? :)
Nagrod? pieni??n? mam zamiar przeznaczy? na...
Hmmm....cz??? stypendium przeznacz? na jakie? wymarzone ksi??ki, mam zamiar za te pieni?dze kupi? sobie nowe szalugi, p?dzle, specjalne farbki i klej do dekupa?u } czyli ''sprz?t'' do ró?nych technik malarstwa....
To stypendium pozwoli rozwin?? moje zainteresowania.
JESTE? STYPENDYST?? NIE ZNALAZ?E? SWOJEGO ZDJ?CIA? SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM TOWARZYSTWA - 32 331 33 49 lub 605 331 345 , mail biuro@mojacukrzyca.pl
PE?NA LISTA STYPENDYSTÓW III EDYCJI


Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, serwis naszacukrzyca.pl, Roche, Magazyn SzugarfrikOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,397 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!