09 December 2021 04:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
III EDYCJA - GALERIA STYPENDYSTÓW - SZKO?A PONADGIMNAZJALNA
Nazywam si? Patrycja Cholewa. By?am bardzo szcz??liwa, gdy dowiedzia?am si?, i? zosta?o mi przyznane to w?a?nie stypendium. Siedzia?am na lekcji w szkole, a mama wraz z bratem postanowili mi zrobi? dowcip i wys?ali mi SMS z nieznanego mi nr: „Gratulujemy !!! W toku post?powania stypendialnego programu S?ODYCZ WIEDZY przyznajemy stypendium Patrycji Cholewa. Szczegó?y na stronie internetowej.” Wtedy mia?am ochot? wyskoczy? z ?awki i krzykn?? hurra, ale obawia?am si? reakcji nauczyciela i klasy. Wi?c tylko pe?na euforii wys?a?am SMS mamie i podzieli?am si? t? wiadomo?ci? z moimi kole?ankami.
Mam ró?ne zainteresowania. Dziedzin? nauki, która mnie zajmuje od jakiego? czasu jest chemia. Od kilku lat poszerzam swoj? wiedz? w tym temacie, bior? udzia? w konkursach, olimpiadach, a od dwóch lat je?d?? na Uniwersytet Jagiello?ski na wyk?ady i laboratoria. Moj? odskoczni? i zarazem hobby jest taniec towarzyski. Trenuj? w klubie ju? ok. sze?? lat. Jest moim sposobem na odpr??enie i utrzymanie ca?y czas dobrej formy. Postanowi?am, i? stypendium przeznacz? na mój dalszy rozwój w pasjonuj?cych mnie dziedzinach. B?d? mog?a kupi? sobie kolejne profesjonalne buty do ta?ca i potrzebne mi podr?czniki do chemii.

Nazywam si? Marcin Bogacz. Mam 17 lat i chodz? do klasy drugiej Liceum Dwuj?zycznego nr 4 we Wroc?awiu. Moj? pasj? jest kultura, literatura i j?zyk hiszpa?ski, którego wytrwale ucz? si? od czterech lat. Interesuj? si? tak?e ekonomi?. Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi s? te? matematyka i historia. W wolnych chwilach rozczytuj? si? w powie?ciach historycznych, ogl?dam mecze pi?ki no?nej, gram w tenisa i koszykówk? lub p?ywam. Jestem te? mi?o?nikiem komunikacji miejskiej. Lubi? fotografowa? pojazdy wroc?awskiego MPK. Posiadam w?asny kana? na serwisie YouTube. Zapraszam do ogl?dania moich krótkich filmików.


Nazywam si? Joanna Michalik.Przede wszystkim chcia?am bardzo podzi?kowa? za przyznanie mi stypendium kolejny rok z rz?du. Bardzo wiele to dla mnie znaczy. Rok temu przeprowadzi?am si? do Wroc?awia i nie by?o mi ?atwo odnale?? si? w tak innym i nowym dla mnie ?rodowisku. Nie do??, ?e zmienia?am szko??, to jeszcze miejsce zamieszkania. Powoli jednak przyzwyczaja?am si? do nowych znajomych, którzy z czasem stali si? moimi najlepszymi przyjació?mi, a Wroc?aw sta? si? moim prawdziwym domem. Pocz?tkowo wszyscy dziwili co robi? wyjmuj?c np. w McDonaldzie albo na przerwie glukometr lub pomp? z kieszeni, ale teraz nie robi to ju? na nich ?adnego wra?enia. Cukrzyca mnie w niczym nie ogranicza, a wr?cz dodaje mi si? i pewno?ci siebie. Bo skoro mog? przezwyci??y? chorob? to nic mnie ju? nie powstrzyma przed osi?gni?ciem moich celów, z czego jak na razie g?ównym jest dostanie si? na Medycyn?. Mam nadziej?, ?e stypendium "S?odycz Wiedzy" pozwoli mi na dalsze rozwijanie moich biologiczno-chemicznych pasji i uczyni moj? drog? na wymarzone studia nieco ?atwiejsz? i przyjemniejsz?


JESTE? STYPENDYST?? NIE ZNALAZ?E? SWOJEGO ZDJ?CIA? SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM TOWARZYSTWA - 32 331 33 49 lub 605 331 345 , mail biuro@mojacukrzyca.pl
PE?NA LISTA STYPENDYSTÓW III EDYCJI


Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, serwis naszacukrzyca.pl, Roche, Magazyn SzugarfrikOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,420 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!