26 January 2022 16:35
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NFZ POMPUJE W CUKRZYC?
Dzieci z ?ódzkiego chore na cukrzyc? b?d? najnowocze?niej leczone w ca?ej Polsce. To mo?liwe, bo nasz ?ódzki NFZ na terapi? pompami insulinowymi przeznaczy w tym roku a? 1,5 miliona z?otych.
Na cukrzyc? w Polsce choruje 15 tys. dzieci. W ?ódzkiem - 750. Co roku lekarze rozpoznaj? chorob? u kolejnych 85 pacjentów z regionu. To cztery razy wi?cej ni? 25 lat temu.

Dzieci najcz??ciej zapadaj? na cukrzyc? typu 1, ich trzustka przestaje wydziela? insulin?. Leczenie? Mali pacjenci musz? codziennie dostawa? po kilka wstrzykni?? z brakuj?cym hormonem i przestrzega? rygorystycznej diety.

- ?ycie zamienia si? w koszmar - opowiada Beata ?wi?tczak, mama dziewi?cioletniego Micha?a, chorego od pó?tora roku. - Codziennie pobudka o siódmej rano. Mierzenie poziomu cukru, wstrzykiwanie insuliny i posi?ek. Powtórka co dwie godziny. Kiedy?, kiedy kolejny raz trzeba by?o poda? insulin?, synek schowa? si? w szafie i og?osi?, ?e wi?cej si? k?u? nie b?dzie. Horror.

Jest sposób pozwalaj?cy unikn?? niepotrzebnego cierpienia. To pompy insulinowe, czyli aparaty, które po zaprogramowaniu przez ca?? dob? podaj? pacjentowi insulin? w ma?ych dawkach. Nie do??, ?e nie trzeba si? k?u?, to jeszcze poprawiaj? si? wyniki leczenia, bo pompa bardzo skutecznie udaje zdrow? trzustk?.
Najwi?kszy problem z pompami to ich cena: oko?o 10 tys. z?. Lepsze modele chodz? nawet po 15 tys. - Ma?o którego rodzica sta? na taki wydatek - mówi Agnieszka Szadkowska, kierownik poradni diabetologicznej w szpitalu przy ul. Spornej.

Od kilku lat ma?ym diabetykom pomaga?a Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy. ?ódzkim dzieciom kupi?a 300 pomp. Du?o, ale potrzeba przynajmniej 150. Ma?e szanse, by WO?P pomog?a wszystkim, bo urz?dzenie fundowa?a dzieciom do 10. roku ?ycia.

?ódzki NFZ postanowi?, ?e w tym roku rozwi??e problem. Na leczenie pompami zdecydowa? wyda? 1,5 mln z?.

- Bo wiemy, ?e to leczenie, które chroni przed powik?aniami - mówi Pawe? Paczkowski, dyrektor ?ódzkiego NFZ. - Ich leczenie jest du?o dro?sze.

?aden inny oddzia? regionalny funduszu nie wyda takich pieni?dzy na ten cel. Dla porównania w województwie ?l?skim na pompy b?dzie tylko 123 tys. z?. Wystarczy na 10 urz?dze?.

- U nas wszystkie dzieci potrzebuj?ce pomp dostan? je - mówi dr Szadkowska. - W?a?nie og?aszamy przetarg. Chcemy kupi? a? 150 sztuk. Wi?cej nie potrzeba. S? dzieci z lekk? postaci? choroby, im wystarczaj? dwa wstrzykni?cia insuliny dziennie. Niektórzy rodzice boj? si? tych urz?dze?. Nie b?dziemy ich uszcz??liwia? na si??, bo ?le obs?ugiwana pompa mo?e zrobi? wi?cej szkody ni? po?ytku.

Co z dzie?mi, u których jeszcze nie wykryto choroby? - Rezerwujemy dla nich kilkadziesi?t sztuk - zapewnia dr Szadkowska. - Poza tym wci?? b?dzie nam pomaga? Orkiestra.

Pompy rozdziel? lekarze ze szpitala przy Spornej i Matki Polki. Fundusz chce równie?, by zadbali o przeszkolenie rodziców z obs?ugi urz?dze?. - To najwi?kszy problem - mówi dr Szadkowska. - Szkolenie trwa 20 godzin. Do ko?ca roku b?dziemy mieli pe?ne r?ce roboty. Ale damy rad?.

NFZ chce te?, by lekarze uruchomili ca?odobowy telefon dla rodziców, którzy maj? problem z obs?ug? urz?dze?.

- Jestem pod wra?eniem - mówi Beata ?wi?tczak. - To, co robi NFZ dla dzieci, jest wspania?e. Wiem, bo my pomp? mamy od miesi?ca. Co si? zmieni?o? Pierwszy raz od dwóch lat mój syn móg? zje?? pizz?. O wstrzykni?ciach ju? zapomnia?. I wreszcie mo?e si? wyspa?. Nie trzeba go budzi? o siódmej, bo ca?y czas dzia?a pompa. Ale najbardziej ciesz? si?, ?e Micha? ma wreszcie znakomite wyniki.

autor: Adam Czerwi?ski
?ród?o: Gazeta Wyborcza ?ód?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,305 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!