09 December 2021 02:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPY INSULINOWE POMAGAJ? KOLEJNYM DZIECIOM
Szpital dzieci?cy kupuje 18 automatycznych dozowników, które otrzymaj? najbardziej potrzebuj?cy pacjenci chorzy na cukrzyc?. Kupno po raz pierwszy sfinansowa? Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pompy to urz?dzenia nie wi?ksze od paczki papierosów, które umo?liwiaj? automatyczne i precyzyjne podawanie insuliny. Pacjenci, którzy nie maj? pompy i ci, którzy nie mog? jej u?ywa?, musz? sami kontrolowa? poziom cukru we krwi i kilka razy dziennie robi? zastrzyki z insulin?.

Fundusz w ca?ej Polsce uruchomi? program finansowania pomp insulinowych dla pacjentów do 18. roku ?ycia. Olszty?ski oddzia? NFZ przeznaczy? na ten cel 161 tys. z?, które wystarczy?y na 18 takich urz?dze?. - Podpisali?my umow? ze szpitalem dzieci?cym, który, jako jedyny w regionie, spe?nia konieczne wymogi - mówi Magdalena Mil, rzeczniczka NFZ w Olsztynie.

Krystyna Piskorz, dyrektorka szpitala, nie ukrywa rado?ci z otrzymanego wsparcia. - Og?osili?my ju? przetarg na dostaw? pomp, potem zakwalifikujemy dzieci, które je dostan?. Dozowniki b?d? bezp?atnie u?ytkowa? przez cztery lata. Taka jest ?ywotno?? sprz?tu - opowiada. - Po raz pierwszy otrzymujemy pieni?dze z NFZ na ten cel. Dot?d fundowa?y go nam stowarzyszenia, g?ównie "Orkiestra" Jurka Owsiaka.

El?bieta Dziubi?ska-Kolender, kierownik poradni diabetologicznej przy szpitalu dzieci?cym, która opiekuje si? ma?ymi pacjentami, dodaje, ?e potrzeby s? bardzo du?e. - Nasi pacjenci korzystaj? teraz z ok. 170 pomp, ale cz??? z nich wymaga ju? wymiany na nowe. Dlatego liczymy, ?e w razie potrzeby NFZ znajdzie pieni?dze na nast?pne urz?dzenia. My przygotujemy list? dzieci, którym takie pompy s? niezb?dne.

Wed?ug Magdaleny Mil, 18 pomp insulinowych wystarczy, by zabezpieczy? ?wiadczenia. - Je?eli jednak oka?e si?, ?e potrzeba ich wi?cej, przeka?emy ?rodki na kolejne, by zapewni? ci?g?o?? leczenia - mówi rzeczniczka olszty?skiego Funduszu.
autor: pepe
?ród?o: Gazeta Wyborcza Olsztyn
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,271 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!