26 January 2022 16:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZCZEPIONKA NA CUKRZYC?
Wyzwalaczem cukrzycy typu 1. mog? by? enterowirusy. Ich ?lady odnaleziono w tkance trzustki 60% chorych dzieci. Nie wyst?powa?y one u zdrowych maluchów. Co wi?cej, u 40% doros?ych z cukrzyc? typu 2. w produkuj?cych insulin? komórkach beta równie? odkryto oznaki zaka?enia.
Dr Alan Foulis, patolog z Glasgow Royal Infirmary, przez 25 lat pobiera? próbki tkanek od dzieci, które zmar?y w czasie krótszym ni? 12 miesi?cy od zdiagnozowania cukrzycy typu 1. Wyja?nia, ?e dopiero od niedawna dysponuje metod? wystarczaj?co czu??, by wykry? obecno?? enterowirusów, ale zawsze wierzy? w ich rol? sprawcz?.
Foulis i zespó? z Peninsula Medical School oraz Uniwersytetu w Brighton porówna? próbki pobrane rutynowo podczas autopsji 72 dzieci i porówna? je z próbkami pochodz?cymi od dzieci niechoruj?cych na cukrzyc?.
Je?li u kogo? wykrywano enterowirusy, wyst?powa?y one g?ównie w komórkach beta trzustki. Naukowcy podejrzewaj?, ?e u osób z genetycznymi predyspozycjami atak uk?adu immunologicznego na uwalniaj?ce insulin? komórki zostaje uruchomiony w?a?nie przez zaka?enie wirusowe. W przypadku cukrzycy typu 2., która jest zwi?zana z nadmiern? wag? cia?a, infekcja ogranicza zdolno?? komórek beta do wytwarzania hormonu, a zapotrzebowanie na niego jest u ludzi oty?ych wi?ksze.
Pracuj?cy niezale?nie specjali?ci z Uniwersytetu w Cambridge odkryli cztery rzadkie mutacje genetyczne, które zmniejszaj? ryzyko wyst?pienia cukrzycy typu 1. Ich wyniki uprawomocniaj? teori? wirusow?, poniewa? mutacje dotycz? genu odpowiadaj?cego za reakcj? odporno?ciow? na infekcj? enterowirusami.
Jako ?e istnieje 100 ró?nych szczepów enterowirusów, w przysz?o?ci trzeba b?dzie stwierdzi?, które z nich maj? co? wspólnego z cukrzyc?. Profesor Noel Morgan, autor studium, dodaje, ?e nie wolno te? pomija? kwestii rodzaju zmian, jakim podlegaj? komórki beta. Dopiero wtedy b?dzie mo?na my?le? o szczepionce z prawdziwego zdarzenia. Wg lekarzy, pojawi si? ona na rynku w ci?gu 20 lat.

Autor: Anna B?o?ska
kopalniawiedzy.pl
?ród?o: BBC
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,298 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!