26 January 2022 15:30
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEPY - KOMENTARZ PROF. E. OTTO-BUCZKOWSKIEJ
Na marginesie doniesienia „PRZESZCZEP POKONA CUKRZYC?” oraz „DOBRODZIEJSTWO KOMÓREK MACIERZYSTYCH”, pragn? wyja?ni?, ?e próby leczenia cukrzycy przeszczepianiem komórek macierzystych s? ci?gle jeszcze eksperymentem. Wykonanie takiego przeszczepu musi by? poprzedzone ca?kowitym zniszczeniem w?asnego uk?adu odporno?ciowego biorcy poprzez podanie megadawek cytostatyków. Dotychczas takie zabiegi wykonywane by?y w schorzeniach rozrostowych np. w bia?aczce, gdzie post?powanie takie by?o „leczeniem z wyboru”.
Po podaniu cytostatyków komórki szpiku przechodz? do krwi obwodowej sk?d s? pobierane i poddawane specjalnemu przygotowaniu, a nast?pnie przeszczepiane.
To wszystko jest obiecuj?ce, ale na razie pozostaje w sferze eksperymentu. Nie znane s? odleg?e skutki takiego dzia?ania.

W zwi?zku z tym aktualny nadal pozostaje mój apel do naszych pacjentów:
aby starali si? w sposób maksymalny wykorzysta? obecnie dost?pne, sprawdzone metody leczenia cukrzycy tak, aby nie dopu?ci? do rozwoju powik?a? bo tylko to daje szans? na mo?liwo?? wykorzystania w przysz?o?ci nowych metod leczenia.


Cukrzyca typu 1 b?dzie chorob? uleczaln?, ale to jeszcze nie teraz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,287 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!