09 December 2021 03:11
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LANTUS - PROF. E. OTTO-BUCZKOWSKA - KOMENTARZ
Lantus – co dalej?

W ostatnich dniach ?rodowisko diabetologiczne, zarówno lekarzy-diabetologów jak i chorych na cukrzyc? pacjentów poruszy?a, opublikowana w czasopi?mie Diabetologia informacja o wynikach bada? nad odleg?ymi skutkami stosowania insuliny Lantus (glargina).

Jest to bardzo popularna, tak?e w Polsce, insulina o dzia?aniu przed?u?onym. Preparat ten od kilku lat stosowany jest do?? powszechnie, zw?aszcza u m?odocianych pacjentów, nale?y bowiem do tzw insulin bezszczytowych, które u?atwiaj? wyrównanie glikemii ju? przy jednorazowym podaniu w ci?gu doby. Do?wiadczenia polskiego ?rodowiska diabetologicznego w stosowaniu tej insuliny s? bardzo dobre, nie obserwowali?my ?adnych niekorzystnych skutków takiej terapii. Za jedyne ograniczenie uwa?ano cen? leku.

Doniesienia, które si? ostatnio pojawi?y mówi?, i? lek ten sprzyja? mo?e rozwojowi chorób nowotworowych. W dyskusj? nad wynikami tych bada? natychmiast w??czy?y si? ?rodowiska naukowe. Opublikowane zosta?o, mi?dzy innymi oficjalne stanowisko AMERYKA?SKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO [ADA - American Diabetes Association www.diabetes.org.], a tak?e Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego [PTD] i Konsultanta Krajowego ds. diabetologii [http://www.cukrzyca.info.pl/pt/komunikaty/news/]. Z komunikatów tych wynika, ?e dane w obr?bie przedstawionych bada? i pomi?dzy badaniami s? sprzeczne i nieprzekonywuj?ce. Nie wyja?niaj? czy jeden rodzaj insuliny zwi?ksza ryzyko nowotworu bardziej ni? inny. St?d te? eksperci doradzaj? pacjentom leczonym insulin? Lantus (glargina) kontynuowanie terapii, je?li aktualne wyniki tej terapii s? dobre.

Wyniki dalszych bada? ?ledzone i analizowane b?d? na bie??co Wprowadzanie nowych, coraz doskonalszych leków mo?e wywo?ywa? powik?ania które mo?na zidentyfikowa? po wielu latach obserwacji wielu tysi?cy chorych. Na razie proponuj? zachowanie spokoju, bowiem jak wykazuj? do?wiadczenia, ju? nie raz dochodzi?o do podnoszenia fa?szywych alarmów. Nie zwalnia nas to jednak od bardzo starannego ?ledzenia wyników dalszych bada?.

Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,323 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!