09 December 2021 02:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WY??CZY? CUKRZYC?
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Drodzy Pa?stwo apeluj? o spokój, to niestety “jeszcze nie teraz”.


W dniu 7 sierpnia 2009r w gazecie Rzeczpospolita ukaza? si? artyku? „?ywy wy??cznik cukrzycy” autorstwa Piotra Ko?cielniaka z komentarzem „Nowa metoda regeneracji trzustki wyleczy cukrzyc?. Wystarczy u?y? „prze??cznika” zmieniaj?cego funkcje komórek”.
( w oparciu o publikacje: Noninsulin-producing alpha cells in the pancreas can be converted to insulin-producing beta cells. Patrick Collombat http://www.cellpress.com/ 2009).
Idea przekszta?cania ró?nych komorek w komórki produkuj?ce insulin? nie jest nowa. W ostatnich latach opublikowanych zosta?o szereg prac relacjonuj?cych wyniki bada? nad wykorzystaniem tak?e komórek trzustki, które mog?yby zast?pi? zniszczone przez procesy autoagresji komórki β. Wyniki tych bada? s? bardzo interesuj?ce i obiecuj?ce pozostaje jednak do rozwi?zania bardzo wiele problemów. Takie procesy przekszta?ce? wymagaj? manipulacji genetycznych, a prowadzenia takich dzia?a? w organizmie ludzkim obarczone jest zawsze bardzo powa?nym ryzykiem. W pewnym momencie mo?emy bowiem nie zapanowa? nad tymi genetycznymi zmianami, doprowadzi? to mo?e do gro?nych nast?pstw Pami?ta? równie? trzeba, ?e u do?wiadczalnych szczurów komórki β zniszczono chemicznie a w organizmie chorych z autoimmunologiczna postaci? cukrzycy typu 1 do czynienia mamy z procesami autodestrukcji immunologicznej. To wszystko stwarza bardzo wiele problemów, których rozwi?zanie wymaga? b?dzie jeszcze czasu, znacznie wi?cej ni? mo?na by si? spodziewa? po przeczytaniu tego optymistycznego artyku?u.
Apeluj? wi?c o cierpliwo?? i maksymalne wykorzystanie obecnych mo?liwo?ci bardzo dobrej kontroli cukrzycy, aby si? nie okaza?o, ?e w momencie kiedy rzeczywi?cie mo?liwe b?dzie wyleczenie szanse na to przekre?li obecno?? przewlek?ych powik?a?. Pami?ta? bowiem trzeba, ?e ich wyst?pienie jest g?ównie skutkiem z?ej kontroli.

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Brun T, Duhamel DL, Hu He KH, Wollheim CB, Gauthier BR. The transcription factor PAX4 acts as a survival gene in INS-1E insulinoma cells. Oncogene. 2007;26(29):4261-4271.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,289 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!