09 December 2021 04:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZDROWO, LEKKO I DO SYTA
Zdrowo, lekko i do syta

Kiedy za oknem temperatury coraz ni?sze, dzie? coraz krótszy a pracy nie ubywa... nic tak nie poprawia humoru jak dobre jedzenie. Co gorsza - im cz??ciej si?gamy po kaloryczne przegryzki, tym cz??ciej mamy na nie ochot?. Jest jednak sposób, by wyj?? z b??dnego ko?a dietetycznych wpadek.

Dlaczego ci?gnie nas g?ównie do s?odyczy, bu?ek i s?onych przegryzek? Dlaczego si? nie najadamy? Dlaczego wieczorem mamy ochot? tylko na kaloryczne przek?ski i wreszcie - czy mo?na to zmieni??

Zdaniem Alicji Kali?skiej, dietetyka, doradcy ?ywieniowego oraz dyrektor Centrów Dietetycznych SetPoint, powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszy i najpowa?niejszy to rozregulowany poziom przyswajania i trawienia sk?adników od?ywczych, w tym szczególnie cukrów, z?e nawyki ?ywieniowe i brak wiedzy na temat tego - co i jak je??.

- Czy mo?na to zmieni?? Oczywi?cie. Ale m?drze, nie g?odz?c si?, poznaj?c sposób oddzia?ywania na nas pewnych pokarmów i daj?c sobie czas na przyzwyczajenie do nowego sposobu od?ywiania - zapewnia Alicja Kali?ska.

Daj sobie czas...

Pierwsza wa?na informacja: uczucie syto?ci osi?gamy wówczas, kiedy pokarm wywiera nacisk na ?cianki ?o??dka. Wtedy te? w?druje do mózgu informacja, ?e g?ód zosta? zaspokojony. Jak pokaza?y badania potrzeba na to 15-20 minut.

- Dlatego zalecamy: "jedz wolno". Je?li jemy na stoj?co, w biegu zjadamy dwa razy wi?cej ni? rzeczywi?cie nam by wystarcza?o. Zdecydowana wi?kszo?? z nas podchodzi sceptycznie do tego zalecenia. Uwa?amy, ?e jemy w "normalnym" tempie. Dlatego dobrym zamiennikiem dla tego zalecenia jest wskazówka: "jedz tak, by ka?dy k?s by? dobrze pogryziony" - mówi Alicja Kali?ska.

B?onnik przede wszystkim

Poza sam? sztuk? jedzenia - o osi?gni?ciu syto?ci decyduje tak?e to co jemy. Tylko pozornie najszybciej syc? produkty zawieraj?ce w?glowodany, cukry i t?uszcze. Tymczasem przynosz? one tylko krótkotrwa?e zaspokojenie g?odu, przy jednoczesnym dostarczaniu bardzo wysokich poziomów kalorii.

Produkty, które daj? uczucie syto?ci na du?o d?u?ej, s? zdrowe i nie s? "bomb? kaloryczn?" to m.in te, które zawieraj? du?e ilo?ci b?onnika. - To on wi???c si? z wod?, p?cznieje i daje uczucie syto?ci na wiele d?u?ej. Znajdziemy go przede wszystkim w owocach, warzywach, produktach pe?noziarnistych.

- I od razu nale?y sobie powiedzie?: b?onnik to nie tylko zimne surówki, sa?ata czy rozgotowany broku? lub marchew. Dobrze przygotowane warzywa to te przygotowane na parze, jeszcze chrupi?ce i delikatnie doprawione w towarzystwie pysznych dodatków. Taki posi?ek jest ju? "konkurencj?" dla bu?y z kie?bas?, parówek czy innych t?ustych posi?ków - podkre?la dietetyk. Je?li zwi?kszony apetyt jest zwi?zany z uczuciem zimna, dobrym sposobem na zmniejszenie g?odu jest wypicie przed posi?kiem kubka gor?cej herbaty - owocowej, zielonej - takiej jak lubimy. Ciep?y napój wype?nia ?o??dek i zmniejsza uczucie g?odu. Przy czym, jak podkre?la Alicja Kali?ska, aby wykorzysta? ten efekt - posi?ek musimy zje?? w do?? krótkim odst?pie czasu od wypicia herbaty.

Cudowne bia?ko

Najnowsze badania z dziedziny dietetyki potwierdzi?y: bia?ko syci na d?u?ej, to o niskiej zawarto?ci t?uszczu - wspomaga metabolizm i z powodzeniem mo?e by? wykorzystywane w diecie odchudzaj?cej. Do tego wszystkiego bia?ko ma jeszcze jedn? zalet? - 1 gram dostarcza tylko 4 kcal. - Niestety ale w diecie Polaków podstawowym ?ród?em bia?ka jest wci?? mi?so oraz w?dliny. Jeste?my narodem "mi?chojadów" i "chlebojadów". Tymczasem mi?so jest produktem, w którym jest ca?kiem spora ilo?? t?uszczy ukrytych. I nie chodzi tu o szynk? z t?uszczykiem. Chodzi o mi?so, w?dliny, w których t?uszczu nie wida? - przestrzega Alicja Kali?ska. Je?eli wybieramy produkty bia?kowe powinny to by? produkty o mo?liwie niskiej zawarto?ci t?uszczu - je?li w?dliny to nie wysoko przetworzone, a np. te z pe?nego mi??nia. Je?li mi?so to najlepiej ryby, drób lub chuda ciel?cina - w ró?nej postaci, chudy nabia?, jajka, owoce morza. - Po trzech dniach diety opartej g?ównie na produktach bia?kowych w sposób naturalny zmniejsza si? zapotrzebowanie na produkty wysokokaloryczne. Oczywi?cie to pocz?tek drogi. Dla utrwalenia nowych, dobrych nawyków ?ywieniowych potrzeba jednak co najmniej oko?o miesi?ca - podkre?la dietetyk.

Regularno?? procentuje

Kolejna "dietetyczna nuda", która jednak bezpo?rednio przek?ada si? na nasz apetyt i kilogramy to regularno?? oraz ilo?? spo?ywanych posi?ków.

Tymczasem jedz?c pi?? razy dziennie, a zdrowo i w rozs?dnych ilo?ciach - utrzymujemy na dobrym poziomie cukier i zapobiegamy atakom wilczego apetytu wieczorami. - Co wi?cej - dieta oparta na pi?ciu posi?kach, bogata w produkty bia?kowe przyspiesza tak?e metabolizm - podkre?la Alicja Kali?ska.

Do pe?nego sukcesu potrzebny jest jednak jeszcze jeden element - by? mo?e nawet podstawowy: sztuka planowania i przygotowywania posi?ków. - Je?li nauczymy si? gotowa?, robi? zakupy i planowa? posi?ki dla siebie i rodziny - to wówczas mamy najwi?ksze szanse na zdrow?, diet?, pozwalaj?ca utrzyma? wag? na równym, stabilnym poziomie - dodaje Alicja Kali?ska.

AUTOR: Monika Le?niewicz
?RÓD?O: rp.pl 26-10-2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,425 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!