09 December 2021 02:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NOWY LEK NA CUKRZYC? POMAGA ZWALCZA? OTY?O???
Nowy lek na cukrzyc? typu 2 pomaga skutecznie walczy? z oty?o?ci? - wynika z du?skich bada?, które opublikowa? tygodnik Lancet.

Lek nosi nazw? liraglutyd i zawiera analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - GLP-1. Jak wyja?nia prowadz?cy najnowsze badania prof. Arne Astrup z Wydzia?u ?ywienia Cz?owieka na Uniwersytecie w Kopenhadze, GLP-1 jest wytwarzany w jelicie cienkim po spo?yciu posi?ku.

Sygnalizuje on trzustce, by wyprodukowa?a wi?cej insuliny, a mózgowi, ?e jeste?my syci i powinni?my przesta? je??. Problem polega na tym, ?e jest on eliminowany z krwiobiegu w przeci?gu minut. Analog GLP-1 zawarty w liraglutydzie jest zmodyfikowany tak, by utrzymywa? si? we krwi przez ca?y dzie?.

Liraglutyd jest nowym lekiem stosowanym w terapii cukrzycy typu 2, która jest zwi?zana g?ównie z oty?o?ci? i towarzysz?c? jej oporno?ci? tkanek na insulin?. Lek dzia?a u diabetyków wielokierunkowo – nie tylko reguluje poziom glukozy we krwi, ale te? jako jeden z nielicznych leków na to schorzenie nie powoduje tycia, a wr?cz sprzyja odchudzaniu.

Aby sprawdzi? jego skuteczno?? w leczeniu oty?o?ci naukowcy du?scy przez 20 tygodni prowadzili badania w?ród 564 pacjentów w wieku 18-65 lat, którzy byli otyli - mieli wska?nik masy cia?a od 30 do 40. Podzielono ich na trzy grupy. Jedna za?ywa?a liraglutyd, druga wiod?cy obecnie lek na oty?o?? - orlistat, który dzia?a poprzez zmniejszanie wch?aniania t?uszczów, a trzecia placebo. Wszyscy badani przeszli te? na diet? odchudzaj?c? o bardzo ograniczonej kaloryczno?ci (500 kcal) i mieli za zadanie regularnie ?wiczy?.

Okaza?o si?, ?e w okresie bada? ponad trzy czwarte pacjentów za?ywaj?cych liraglutyd w dawce 3 mg straci?o 5 proc. masy cia?a, w grupie stosuj?cej orlistat korzy?? tak? odnios?o 44 proc. leczonych, a w grupie placebo - 30 proc. Innymi s?owy, pacjenci otrzymuj?cy liraglutyd mieli niemal dwukrotnie wi?ksze szanse na schudni?cie ni? osoby leczone orlistatem.

Dr George Bray z wydzia?u leczenia oty?o?ci na Uniwersytecie Stanu Luizjana uzna? za optymistyczne to, ?e w obliczu ?wiatowej epidemii oty?o?ci pojawia si? szansa na now? generacj? leków odchudzaj?cych. Zastrzega jednak, ?e trzeba b?dzie jeszcze ustali? czy zastosowanie tego leku w terapii oty?o?ci b?dzie mo?liwe do przyj?cia dla pacjentów.

Liraglutyd musi by? wstrzykiwany codziennie, bo jest rozk?adany w jelicie. Poza tym, koszt pó?rocznej terapii nim wynosi 4 tys. z?otych.

?RÓD?O: PAP/Rynek Zdrowia 2009-11-16
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,252 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!