09 December 2021 02:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
OTY?O?? I CHOROBY METABOLICZNE NA NOWO
Mutacje w niektórych genach w pe?ni t?umacz? problemy z oty?o?ci? lub cukrzyc? typu 2 u ma?ej grupy pacjentów. Natomiast generalnie rzecz ujmuj?c, czynniki genetyczne odgrywaj? znacz?c? rol? w okre?laniu indywidualnej podatno?ci na obydwa z tych schorze? w ca?ej populacji - stwierdzili specjali?ci z Wielkiej Brytanii na podstawie dost?pnych wyników bada? naukowych.
Celem pracy opublikowanej na ?amach czasopisma "Nature" jest zestawienie i dyskusja nad dotychczasowymi danymi na temat wp?ywu genów na ryzyko oty?o?ci i cukrzycy. To powinno u?atwi? zrozumienie podstaw rozwoju tych z?o?onych chorób oraz umo?liwi? poszukiwanie nowych sposobów ich leczenia.

Wi?kszo?? naukowców zgadza si?, ?e na rozwój chorób metabolicznych maj? wp?yw wspó?dzia?aj?ce czynniki wrodzone (genetyczne) i ?rodowiskowe - np. styl ?ycia. Wiadomo te?, ?e schorzenia te stanowi? rosn?cy problem dla zdrowia publicznego.

Stephen O'Rahilly z Uniwersytetu w Cambridge postanowi? przyjrze? si? z bliska i podda? szczegó?owej analizie dotychczas poznane czynniki molekularne bior?ce udzia? w rozwoju oty?o?ci i cukrzycy typu 2.

Jak podkre?la naukowiec, dni kiedy te choroby by?y postrzegane jedynie jako skutek z?ej diety, dawno ju? min??y. Jego zdaniem, najnowsze wyniki bada? ka?? spojrze? na oty?o?? jako na dziedziczn? chorob? neurobehawioraln?, która jest wysoce wra?liwa na wp?yw warunków ?rodowiskowych.

?RÓD?O: PAP/ONET.PL 18.11.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,295 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!