21 October 2021 17:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: O CUKRZYCY
ZABURZENIA WZRASTANIA U DZIECI I M?ODZIEZY
Prof. Dr hab. n.med. Ewa Otto-Buczkowska pisze o zaburzeniach wzrastania u dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?

UK?AD MOCZOWY U CHORYCH NA CUKRZYC?
O powik?aniach cukrzycy pisze Prof. Ewa Otto-Buczkowska

SZTUCZNA TRZUSTKA - CO NOWEGO?
Prof. Ewa Otto-Buczkowska pisze na temat sztucznej trzustki

STRES W CUKRZYCY
Reakcje stresowe i depresja u chorych z cukrzyc?. - Najnowszy artyku? Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

REMISJA
Czy je?eli u chorego ze ?wie?o rozpoznana cukrzyc? typu 1 nast?puje stopniowe obni?anie si? zapotrzebowania na insulin? to oznacza ust?powanie choroby?

PRZYDATNOS? OZNACZANIA PEPTYDU C
Artyku? Prof. E. Otto-Buczkowskiej

PRZESZCZEPY WYSP TRZUSTKOWYCH - DLA KOGO?
Artyku? Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej

PRZESZCZEPY WYSP TRZUSTKOWYCH
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska Przeszczepy w leczeniu cukrzycy Cz??? II. Przeszczepy wysp trzustkowych

PRZESZCZEPY W LECZENIU CUKRZYCY
W ostatnich dniach ?rodowisko chorych na cukrzyc? poruszy?a wiadomo?? o dokonanym w klinice w Warszawie u chorej na cukrzyc? przeszczepie trzustki .

PRZESZCZEPY - KOMÓRKI MACIERZYSTE
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska Przeszczepy w leczeniu cukrzycy Cz??? III. Komórki macierzyste

PRZESZCZEP TRZUSTKI - ROZMOWA Z MA?GORZAT? RUDNIKA
Rozmowa z Ma?gorzat? Rudnik - osob?, której przeszczepiono trzustk? z powodu cukrzycy typu 1.

PROGRAM TRIGR - CELE I REALIZACJA
Program TRIGR jest programem badawczym prowadzonym w 78 Centrach naukowych w 15 krajach zlokalizowanych na trzech kontynentach: w Australii, Europie i w Ameryce Pó?nocnej (USA, Kanada). G?ówne Centrum Mi?dzynarodowe koordynuj?ce badania znajduje si? przy Uniwersytecie w Helsinkach. W Polsce badania prowadzone s? w 5 o?rodkach naukowych. O?rodkiem wiod?cym jest Wroc?aw, koordynatorem krajowym bada? jest Prof.dr hab. med. Renata B. W?sikowa. Celem bada? jest przeprowadzenie statystycznej analizy porównania cz?sto?ci wyst?powania zwi?zanych z cukrzyc? przeciwcia? oraz jawnej cukrzycy typu 1 w dwóch porównywanych grupach.

PREWENCJA ROZWOJU CUKRZYCY TYPU 1 - CO NOWEGO?
Arktyku? Prof. dr hab. n.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

PREWENCJA ROZWOJU CUKRZYCY
Prewencja rozwoju cukrzycy u osób z upo?ledzona tolerancj? glukozy. - artyku? Prof. Ewy Otto Buczkowskiej.

PRAWDY I MITY O CUKRZYCY
Wa?ne informacje o cukrzycy dla nie cukrzyków. Przeczytaj wydrukuj i poka? innym.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,007,728 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!