09 December 2021 04:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: O CUKRZYCY
PERSPEKTYWY LECZENIA CUKRZYCY - CZ. 3
Niektóre kierunki bada? nad perspektywami leczenia cukrzycy typu 1. Cz??? 3. - Najnowszy artyku? Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

PERSPEKTYWY LECZENIA CUKRZYCY - CZ. 2
Niektóre kierunki bada? nad perspektywami leczenia cukrzycy typu 1. Cz??? 2. - Najnowszy artyku? Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

PERSPEKTYWY LECZENIA CUKRZYCY - CZ. 1
Niektóre kierunki bada? nad perspektywami leczenia cukrzycy typu 1. Cz??? I. - Najnowszy artyku? Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

PAMIE? HIPERGLIKEMICZNA
Co to jest pami?? hiperglikemiczna?

OTY?O?? I JEJ ZNACZENIE W CUKRZYCY
Jakie znaczenie ma oty?o?? w cukrzycy? Jak wp?ywa na insulinooporno??? O tym pisze Prof. E. Otto-Buczkowska w swoim najnowszym artykule.

NEUROPATIA CUKRZYCOWA - AUTONOMICZNA I OBWODOWA. CZ??? I.
Arktyku? Prof. dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej

NADWAGA - INSULINOOPORNO?C - CUKRZYCA
Zwi?kszenie masy tkanki t?uszczowej w organizmie prowadzi do insulinooporno?ci, a co za tym idzie pogorszenia metabolizmu w?glowodanów. Wi?cej w najnowszym artykule Prof. Ewy Otto-Buczkowkskiej

MIKROALBUMINURIA
Nefropatia cukrzycowa jest jednym z najpowa?niejszych przewlek?ych powik?a? cukrzycy, nie leczona lub ?le leczona prowadzi nieuchronnie do niewydolno?ci nerek, w której konieczne jest stosowanie dializoterapii i próba przeszczepu nerki. Artyku? Prof. dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej

METFORMINA - LEK STOSOWANY W ZABURZENIACH TOLERANCJI GLUKOZY
Metformina – lek stosowany w wielu postaciach zaburze? tolerancji glukozy

MAM CUKRZYC? - NIE REZYGNUJ? Z PRZYJEMNO?CI
Wnioski po ostatnim spotkaniu Grupy Wsparcia "SOBIE SAMI" z 15 kwietnia 2011

LEKI INKRETYNOWE W CUKRZYCY - U KOGO?
Artyku? Prof. E. Otto-Buczkowskiej

LECZENIE ZABURZE? TOLERANCJI GLUKOZY - CO NOWEGO?
Kolejny artyku?, którego autorem jest Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

JAK ROZPOZNA? HIPOGLIKEMI?, CZYLI NIEDOCUKRZENIE
Informacja o tym jak mo?e zachowywa? si? chory na cukrzyc? w przypadku niedocukrzenia

INSULINOOPORNO?? I JEJ SKUTKI
O insulinooporno?ci i jej skutakch dla placjenta - najnowszy artyku? Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej

HIPOGLIKEMIA - CO WARTO PRZYPOMNIE? SOBIE NA WIOSN?
Okres wiosenny wi??e si? zwykle ze zwi?kszeniem aktywno?ci fizycznej oraz zwi?kszeniem podró?y. Wtedy chorzy na cukrzyc?, zw?aszcza ci leczeni insulin?, musz? pami?ta? o mo?liwo?ci wyst?pienia hipoglikemii.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,417 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!