09 December 2021 04:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: O CUKRZYCY
DOLEGLIWO?CI ?O??DKOWO-JELITOWE U CHORYCH NA CUKRZYC?
Artyku? Prof. dr hab. n.med. Ewy Otto-Buczkowskiej: Dolegliwo?ci ?o??dkowe-jelitowe u chorych na cukrzyc? – o czym trzeba pami?ta??

DIETA CHOREGO NA CUKRZYC?
W diecie chorego na cukrzyc? najwa?niejsza jest jako?? posi?ków, ich ilo?? i rozk?ad w ci?gu dnia. Lekarze podkre?laj?, ?e bez przestrzegania zasad zdrowego ?ywienia nie ma sukcesu w leczeniu cukrzycy. Jad?ospis na ca?e ?ycie powinien u?o?y? dietetyk. czytaj wiecej..

DEPRESJA U CHORYCH Z CUKRZYC?
Reakcje stresowe i depresja u chorych z cukrzyc?. - Najnowszy artyku? Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

CUKRZYCA W CZASIE CI??Y
Cukrzyca w czasie ci??y - artyku? Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej

CUKRZYCA I WSPÓ?ISTNIEJ?CE CHOROBY
Najcz??ciej towarzysz?ce cukrzycy typu 1 choroby o pod?o?u autoimmunologicznym.

CUKRZYCA A CI??A
Wa?ne informacje dla kobiet chc?cych zaj?? w ci??? przekazuje Prof. Ewa Otto-Buczkowska

CO NOWEGO W DIABETOLOGII
Co nowego w diabetologii? najnowszy artyku? Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej

CELIAKIA U CHORYCH NA CUKRZYC?
Nie leczona celiaka prowadzi do ci??kich powik?a?. St?d te?, u chorych na cukrzyc? badania kontrolne w kierunku celiakii winny by? wykonywane systematycznie. Objawy kliniczne celiakii to bóle brzucha z przewlek?? biegunk? oraz spadek masy cia?a. U dzieci obserwuje si? zaburzenia wzrastania, dojrzewania, rozwoju z?bów sta?ych, a u doros?ych objawy osteoporozy, niedokrwisto?? - pisze Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska.

BLOKOWANIE BIA?KA TXNIP LEKIEM NA CUKRZYC??
Kolejny artyku?, którego autorem jest Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

BADANIE MOCZU W CUKRZYCY
O badaniu moczu w leczeniu cukrzycy - najnowszy artyku? Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej

AKTYWNO?? FIZYCZNA CZYNNIKIEM ZMNIEJSZAJ?CYM OPORNO?? NA DZIA?ANIE INSULINY
Artyku? Prof. dr hab. n.med. Ewy Otto-Buczkowskiej: Aktywno?? fizyczna czynnikiem zmniejszaj?cym oporno?? na dzia?anie insuliny
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,419 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!