26 January 2022 16:31
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZAPRASZAMY NA NOW? MOJACUKRZYCA.PL!!!
Powrót na now? wersj? strony MOJACUKRZYCA.PL
WA?NE INFORMACJE! WAKACJE 2015 - D?WIRZYNO - 25.07-08.08.2015
Wielkimi krokami zbli?a si? wyjazd na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wyruszamy 25 lipca wracamy 8 sierpnia 2015. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Poznaj wa?ne szczegó?y!
  Czytaj więcej  .. 
S?ODYCZ WIEDZY VI EDYCJA - NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA!

S?ODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium mo?e otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Stypendium S?ODYCZ WIEDZY mo?e otrzyma? ucze?, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku
  Czytaj więcej  .. 
TOWARZYSTWO Z TEAM NOVO NORDISK
Dzi?ki wspó?pracy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? z Team Novo Nordisk zawodow? grup? kolarsk?, z?o?on? ze sportowców chorych na cukrzyc? z ca?ego ?wiata stypendysta programu Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL 15-letni Przemek Kotulski zosta? zaproszony jako jedyny Polak, w?ród 20 osobowej grupy z ca?ego ?wiata na tegoroczn? edycj? 2015 Talent ID Camp, specjalnego programu dla utalentowanych kolarzy diabetyków.
  Czytaj więcej  .. 
STYPENDIA DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL 2 EDYCJA - NABÓR WNIOSKÓW
Rozpoczynamy nabór wniosków na stypendium sportowe dla osób chorych na cukrzyc? w ramach akcji DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Stypendium stanowi form? materialnej pomocy dla chorych na cukrzyc? z terenu ca?ej Polski, którzy aktywnie uczestnicz? w zaj?ciach sportowych i pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? osi?gaj? wyniki sportowe. Zobacz jak przes?ac wniosek i poznaj regulamin.
  Czytaj więcej  .. 
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
Oto lista szkó? i przedszkoli przyjaznych dzieciom i m?odziezy z cukrzyc?. To placówki, które zosta?y przeszkolone w ramach Programu "SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM" realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.
Chcesz, aby w szkole lub przedszkolu, do którego ucz?szcza dziecko z cukrzyc? odby?o sie szkolenie z zakresu "Bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc? w placówce o?wiatowej.", nie czekaj - skontaktuj si? z Biurem Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345
  Czytaj więcej  .. 
PZU FESTIWAL BIEGOWY RAZEM Z NAMI!
PZU Festiwal Biegowy i Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? znowu razem! Po raz kolejny zapraszamy do Krynicy, gdzie znów b?dzie g?o?no o cukrzycy! Odb?dzie si? te? specjalny bieg! 11-13 wrze?nia! Zaplanujcie udzia? w najwi?kszej imprezie biegowej w Polsce! Oto szczegó?y! A tymczasem zobaczcie jak by?o rok temu a potem zarejestrujcie si? na 6 PZU Festiwal Biegowy 2015! Zapraszamy!
  Czytaj więcej  .. 
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY! II EDYCJA PROGRAMU!
Zdrowo Jem - Jestem Aktywny! to program promuj?cy zdrowy tryb ?ycia w oparciu o zdrow? diet? i aktywno?? fizyczn?. Jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. II edycja programu pod has?em "Kodeks Dobrych Praktyk" jest realizowana wspólnie z Urz?dem Marsza?kowskim Województwa ?l?skiego. B?dziemy go?ci? w szko?ach podstawowych i gimnazjach. Zg?aszajcie swoje szko?y! A ju? teraz zapraszamy na nasz profil na Facebook Zdrowo Jem - Jestem Aktywny!!
  Czytaj więcej  .. 
DZIE? DZIECKA 2015 - SZLAKIEM PIASTÓW ?LASKICH
Cudowna pogoda i radosna atmosfera to dwa elementy które towarzyszy?y nam podczas rodzinnego wyjazdu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka. Przebyli?my szlakiem Piastów ?l?skich, zagl?daj?c do Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz zwiedzaj?c urokliwy Zamek Piastowski w Brzegu. Radosny dzie? zako?czyli?my kolejnym Marszem Niebieskiego Okr?gu tym razem po brzeskich ulicach i Rynku. Nie zabrak?o równie? specjalnych upominków ufundowanych przez firm? Bayer.
  Czytaj więcej  .. 
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,304 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!