01 December 2021 17:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ODCHUDZAMY POLAKÓW
1600 lekarzy z ca?ej Polski otworzy swoje gabinety dla pacjentów i b?dzie prowadzi? konsultacje w ramach kampanii "Odchudzamy Polaków", która ruszy? ma 6 marca.

"Ponad po?owa Polaków ma nadwag?, za? 20 proc. ludzi w Polsce cierpi na oty?o??" - ostrzega?a w ?rod? na konferencji prasowej prof. Barbara Zahorska-Markiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Bada? nad Oty?o?ci?, koordynatorka kampanii "Odchudzamy Polaków".
W ramach akcji, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Bada? nad Oty?o?ci?, 6 marca zacznie podró?owa? po kraju autobus- przychodnia, która do 15 marca odwiedzi osiem polskich miast. B?dzie w niej mo?na zbada? swój indeks masy cia?a, grubo?? tkanki t?uszczowej, ci?nienie t?tnicze oraz poziom glukozy we krwi.

U osób z nadmiarem kilogramów wszystkie te badania s? konieczne, bo nadwaga i oty?o?? - jak ostrzega prof. Zahorska-Markiewicz - le?? u podstaw wielu problemów zdrowotnych.

"Mog? one by? przyczyn? chorób serca, uk?adu kr??enia, cukrzycy, chorób uk?adu pokarmowego, stawów i kr?gos?upa, a tak?e wielu zaburze? hormonalnych" - wylicza Zahorska-Markiewicz.

Organizatorzy kampanii "Odchudzamy Polaków" podkre?laj?, ?e ochrona w?asnego zdrowia to nie jedyna korzy?? z odchudzania si?. Wraz z ubytkiem kilogramów poprawia si? wygl?d i samopoczucie, zwi?ksza sprawno?? fizyczna i rado?? z ?ycia. Wtórowa?a im Katarzyna Figura, mówi?c, ?e od momentu "powrotu do figury" czuje si? fantastycznie.

"Moja przygoda trwa od roku, dok?adnie zacz??a si? w Walentynki 2008 roku" - opowiada?a o swoim odchudzaniu aktorka. "Pierwszym adresem by?a si?ownia oraz specjalista - lekarz dietetyk" - zapewnia?a Figura.

Pomoc specjalisty jest kluczem do sukcesu podczas odchudzania: "Wi?kszo?? pacjentów, którzy do nas trafiaj?, wypróbowa?a ju? wszystkie ?rodki dost?pne bez recepty w aptece" - ujawni?a podczas konferencji prasowej Ewa Matyska-Piekarska z Europejskiego Centrum Leczenia Oty?o?ci Dzieci i Doros?ych "Genesis Clinic", wspó?organizatorka akcji.

Jednak na co dzie? dost?p do specjalistów od odchudzania bywa utrudniony. Dlatego podczas akcji specjali?ci stan? si? dost?pni na terenie ca?ego kraju.

"1600 lekarzy z ca?ej Polski, z ma?ych miasteczek otworzy swoje gabinety dla pacjentów i b?dzie prowadzi? nieodp?atne konsultacje" - zapowiada Matyska-Piekarska.

Ch?tni mog? si? do nich zg?asza? od 9 do 15 marca. List? o?rodków - a tym samym gabinet lekarski bior?cy udzia? w akcji znajduj?cy si? najbli?ej swojego miejsca zamieszkania, mo?na ju? znale?? na stronie internetowej www.odchudzanie.org.pl

Kampania "Odchudzamy Polaków" ma tak?e nak?oni? mieszka?ców naszego kraju do zmiany stylu ?ycia i przypomnie? im o tym, jak i co nale?y je??, by zdrowo ?y?. SAG

PAP - Nauka w Polsce

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,191 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!