01 December 2021 18:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
O NASZYCH DZIECIACH W METRZE
Co roku kilkadziesi?t tysi?cy przewlekle chorych dzieci nie idzie do przedszkola, bo tam nikt nimi nie chce si? opiekowa?. El?bieta Radziszewska, pe?nomocnik rz?du ds. równego traktowania, przekonuje, ?e to dyskryminacja. Maluchy chore na cukrzyc? czy astm? maj? takie same prawa jak ich zdrowi rówie?nicy.
Grzegorz Kuczerawy z Zabrza, tata 9-letniej dzi? Julii, prób? zapisania dziecka do przedszkola wspomina jako horror. Jego córki nie przyj?to, bo choruje na cukrzyc?. – T?umaczono nam, ?e trzeba do jej opieki zatrudni? dodatkow? osob?, a przedszkole nie mia?o na to pieni?dzy – mówi. Dyrektorzy odmawiaj? przyjmowania dzieci, bo ich zdaniem wychowawcy nie mog? podawa? lekarstw czy obs?ugiwa? pompy insulinowej. – Nie jeste?my lekarzami – twierdzi Urszula Kropisz, dyrektorka przedszkola Panda w Bydgoszczy. – W pierwszym punkcie naszego regulaminu zapisali?my, ?e obowi?zkiem ka?dego rodzica jest przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka – zaznacza.
Problem dotyczy co roku minimum kilku tysi?cy dzieci chorych na cukrzyc? i nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy ma?ych astmatyków.

Potrzebujemy przedszkoli a nie rz?dowych ulotek.

Opiekunka ma prawo poda? dziecku lekarstwo. Z tego powodu nie mo?na odmówi? przyj?cia dziecka do przedszkola – twierdzi El?bieta Radziszewska.
Pe?nomocnik rz?du ds. równego traktowania skargi w tej sprawie coraz cz??ciej otrzymywa?a od zirytowanych rodziców.
– Takie post?powanie to dyskryminacja – oburza si? minister i zapewnia, ?e do ko?ca roku szkolnego do ka?dego przedszkola wy?le rz?dowe zalecenia dotycz?ce przyjmowania chorych maluchów. Do tego do??czy infor mator, w którym b?d? opisane poszczególne choroby oraz to, jak dziecku udzieli? pomocy.
By maluch móg? pój?? do przedszkola, zdaniem minister wystarczy zgoda lekarza rodzinne go. – Nie ma te? przepisów zabraniaj?cych nauczycielowi np. podania leków – twierdzi minister po konsultacji z prawnikami.
Krzysztof Matyszczak ze Stowarzyszenia Osób Chorych na Cukrzyc? „Diabetycy” przekonuje, ?e ulotki nie wystarcz?, a wychowawcy b?d? musieli przej?? szkolenia z opieki nad chorymi dzie?mi. – Musimy przecie? przede wszystkim pami?ta? o ich bezpiecze?stwie. Dziecku z cukrzyc? trzeba np. sprawdza? poziom cukru we krwi czy podawa? insulin?, o czym nauczyciele mog? nie mie? poj?cia – przypomina.
Karolina Elbanowska z Ratujmymaluchy.pl:
– Pomys? jest bardzo dobry, bo przedszkola integracyjne dla takich dzieci to rzadko??. Tyle ?e takie maluchy potrzebuj? wi?kszej uwagi, indywidualnego podej?cia. A w placówkach publicznych grupy s? za du?e, ?eby uda?o si? to jednemu wychowawcy. By takie zalecenia by?y realne, trzeba zbudowa? wi?cej przedszkoli, a nie rozsy?a? ulotki.

autor: ?ukasz Antkiewicz
?ród?o: Metro, 3.03.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,267 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!