04 December 2021 02:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NFZ - POMPY JEDNAK NIE W ZASI?GU R?KI
Po analizie przes?anych do Towarzystwa przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oficjalnych danych na temat ?wiadczenia odbr?bnie kontaktowego "leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy? insulinowej" nasza organizacja w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów wyst?pi?a z oficjalnym pismem w którym wyrazi?a g?ebokie zaniepokojenie sposobem rozdzia?u ?rodków na poszczególne wojewódzkie oddzia?y NFZ.
Ponadto w pi?mie piszemy:
Rozdysponowanie w sposób ra??co niew?a?ciwy, z ogromnymi dysproporcjami znacz?cej kwoty ponad 11,5 mln z?otych jest dzia?aniem nieprzemy?lanym i prowadz?cym do nieuzasadnionego i znacznego ograniczenia dost?pu do tego ?wiadczenia polskim dzieciom i m?odzie?y chorym na cukrzyc?, szczególnie z ma?ych miejscowo?ci i terenów wiejskich.
Doprowadzenie do sytuacji, w której s? regiony kraju ca?kowicie pozbawione mo?liwo?ci skorzystania z tego ?wiadczenia (województwo dolno?l?skie), czy te? zdecydowanie ograniczone (województwo opolskie, ?l?skie) a po przeciwnej stronie przyznanie ponad po?owy ca?ej kwoty ?wiadczenia na trzy województwa (mazowieckie – ponad 30 %, ?ódzkie i zachodniopomorskie - ponad 10 %) jest dzia?aniem nieodpowiedzialnym i b?d?cym w sprzeczno?ci z zasad? równej dost?pno?ci do ?wiadcze? zdrowotnych

Jako, ?e ko?czy si? pierwszy kwarta? 2009 czekamy na aktualne dane na temat ju? zrealizowanych ?wiadcze? i zakupionych pomp. Je??i jest kto? kto otrzyma? pomp? z NFZ prosimy o kontakt - kontakt@mojacukrzyca.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,688 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!