29 November 2021 19:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TOWARZYSTWO W?RÓD PEDIATRÓW
13 marca w pi?tek w Warszawie odby?a si? Konferencja Federacji Towarzystw Pediatrycznych pod has?em "Czy Polska kocha swoje dzieci?". Wzi?li w niej udzia? krajowi i wojewódzcy konsultanci z ró?nych specjalno?ci pediatrycznych oraz przedstawiciele organizacji spo?ecznych. Polskie dzieci i m?odzie? chore na cukrzyc? reprezentowa?o Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Go?ciem konferencji by? Wiceminister Zdrowia Marek Haber. Nie zabrak?o równie? przedstawiciela NFZ.
Przewodnicz?ca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. Alicja Chybicka przedstawi?a najwia?niejsze problemy pediatrów, pocz?wszy od braku nowych specjalizacji, poprzez pomini?cie pediatrii w nowelizacji ustaw zdrowotnych oraz niedoszacowanie leczenia dzieci czy wreszcie brak dost?pu do pediatrów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Wiceminister Haber zapewni?, ?e wspomniane wy?ej kwestie zostan? rozpatrzone i specjalnie do tego do ko?ca marca w strukturach Ministerstwa Zdrowia zostanie ponownie powo?any Departament Matki i Dziecka.
Nie zabrak?o równie? kwestii dotycz?cych cukrzycy dzieci i m?odzie?y. O tym w kolejnym artykule.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,784 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!