31 Października 2020 18:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
BURZLIWE I TWÓRCZE OBRADY
21 marca w Bystrej koło Bielska Białej odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodziezy z Cukrzyc?. W tym roku mija kadencja władz Towarzystwa i w zwi?zku z tym marcowe zebranie było zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.
Pomimo pierwszego dnia wiosny otaczała nas prawdziwie zimowa aura. Na zebranie przybyli wszyscy członkowie, którym losy naszej organizacji nie s? obojętne.

Obrady rozpoczeły się kilka minut po 10 tej. Przewodniczac? Zebrania została Joanna Kołoczek-Wybierek. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej, Sekretarz Towarzystwa przedstawiła sprawozdania z działalno?ci Zarz?du. Po zapoznaniu sie z faktami i liczbami Walne Zebranie jednogło?nie przyjęło uchwałe o udzieleniu absolutorium władzom Towarzystwa.
Następnie przyjęto plan pracy organizacji na rok 2009 oraz zatwierdzono harmonogram wydatków na realizację głownych zadań Towarzystwa w bież?cym roku.
Po tym rozpoczęło się zgłaszanie kandydatur do Zarz?du i Komisji Rewizyjnej nowej, czteroletniej kadencji. Ze względu na większ? liczbę chętnych do pracy niż miejsc zakładanych przez Statut, podhjęto uchwałe o przeprowadzeniu głosowania tajnego. W jego wyniku w skład Zarzadu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? weszli: Irena Guszczyńska, Barbara Malanowicz, Joanna Kołoczek-Wybierek, Dominika Mazur, Dieter Ploch, Arkadiusz Pietrzykowski i Mariusz Masiarek. Zarz?d w tym składzie po raz pierwszy spotka się na pocz?tku kwietnia i wtedy zgodnie ze Statutem rozdzielone zostan? funkcje Przewodniczacego, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
Zebrani na sali Członkowie podziękowali za pracę dotychczasowemu Zarzadowi. W szczególno?ci wdzięczno?ć za wieloletni? społeczn? pracę należy się Edwardowi Lawerze, Piotrowi Szelejewskiemu oraz Andrzejowi Hoszczowi.
W skład nowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa weszli: Anna Jasińska, Barbara Wojciechowska, Małgorzata Smoleń, Anna Borek i Grzegorz Kugiel.
Bardzo ważn? czę?ci? Zebrania było jednogło?ne przyjęcie przy burzy oklasków uchwały o nadaniu godno?ci Członka Honorowego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? - Edwardowi Lawerze. Tak? godno?ć w kilkunastoletniej histori organizacji przyznano po raz pierwszy. Otrzymała j? osoba, bez której bez w?tpienia nie byłoby nie tylko Towarzystwa, ale również pozostałych organizacji. "To osoba, o której każdy mógłby mówić wiele ciepłych słów, a i tak byłoby ich mało by choć w niewielkim stopniu opisać wkład Edwarda Lawery, kawalera Orderu U?miechu w prace na rzecz poprawy życia polskich dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę" - czytamy we wniosku Zarz?du. Niestety ze względów zdrowotnych Pan Edward Lawera nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Sylwetkę pierwszego Członka Honorowego Towarzystwa przedstawimy wkrótce.

Podczas Zebrania przyjeto również wnioski dotycz?ce ponownej interwencji w Ministerstwie Zdrowia w sprawie refundacji analogów insulin długodziałaj?cych oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie ustalenia zasad udziału dzieci i młodzieży chorej w konkursach przedmiotowych. Osobn? uchwała podniesiono również wysoko?ć składek członkowskich od 2010.
Dużo emocji i burzliw? dyskusję wywołała kwestia obowiazuj?cego Regulaminu "1 procenta". W?tpliwo?ci kilku osób wzbudził fakt doprecyzowania zasad wydatkowania ?rodków pochodz?cych od podatników, a przeznaczanych wraz z dodatakow? informacj?, która zgodnie z przepisami może pomóc Organizacji Pożytku Publicznego w doprecyzowaniu celu na jaki wykorzysta przekazane jej do dyspozycji ?rodki.
W efekcie miażdż?c? przewag? głosów przyjęto uchwałę, która wprowadza zasadę, że ?rodki przekazywane Towarzystwu z tytułu "1 procenta dla OPP" będ? wykorzytywane wył?cznie na działalno?c statutow?, bez względu na to czy przy ich przekazaniu zostały okre?lone szczegółowe cele ich wydatkowania lub zostały przypisane konkretnym osobom. Zasady te będ? obowi?zywały od rozliczeń za rok 2009.
Po przyjęciu tego wniosku Walne Zebranie Członków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodziezy z Cukrzyc? zostało zamknięte. Przypomnijmy, że uczestnictwo w Walnym Zebraniu to przywilej i obowi?zek każdego członka naszej organizacji. Do zobaczenia za rok!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,505 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!