01 December 2021 18:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
EDUKACJA I ZABAWA ...NA ?NIEGU!!!


Ale zima!!! - wykrzykn??a 9-letnia Asia z Gliwic. Pomimo wiosny w kalendarzu zimow? sceneri? przywita?a Bystra prawie 100 osobow? grup? dzieci i m?odzie?y oraz ich opiekunów na kolejnej edycji Warsztatów Eudkacyjno-Rehabilitacyjnych. Pi?tkowy wieczór i sobotnie przedpo?udnei mine?y na przygotowaniach do po?egnania zimy i powitania wiosny. Wspania?a Marzanna tak spodoba?a si? najm?odszym, ze nie mieli serca utopi? jej w pobliskim strumieniu. W zwi?zku z tym najm?odsi postanowili utopi? ... ba?wana! Nad zaj?ciami z dzie?mi czuwa?a Anna Skrzy?ska.


Sobotnie popo?udnie rozpocz??o si? od prezentacji najnowszego glukometru Contur TS firmy Bayer. Najm?odsi oraz m?odzie? przesz?i ponownie szybki kurs prawid?owego pomiaru poziomu glikemi oraz dowiedzieli si? sporo na temat przebiegu procesu pomiaru i najcz??ciej pope?nianych b??dów. Nie zabrak?o rownie? kolorowych upominków.W trakcie pobytu uczestnicy mog?i konsultowac sie z Dr Barbara Malanowicz ze Specjalistycznego Centrum Medycznego "Diasomed" w Gliwicach oraz z piel?gniark?-edukatork? Gra?yn? Kowalsk?. Z ogromym zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i m?odzie? oraz doro?li wys?uchali wyk?adu Prof. dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej pod tytu?em "Co dalej z t? cukrzyc??" W trakcie prawie pó?toragodzinnego spotkania Prof. Buczkowska przedstawi?a najnowsze osiagni?cia w diabetologii oraz kierunki ewentualnego rozwoju tej dziedziny medycyny. Ponadto skometowa?a ostatnie doniesienia medialne na temat ró?nych sposobów "wyleczenia" cukrzycy. "Aby móc kiedykolwiek skorzysta? z tych dobrodziejstw - mówi?a Prof. Buczkowska - nale?y pami?ta? o wyrównaiu cukrzycy teraz." Zwróci?a sie tak?e z apelem do m?odzie?y i opiekunów o to aby dba? o dobre wykszta?cenie osób chorych na cukrzyc? by ?atwiej radzi? sobie w ?yciu i zdoby? lepsza prac?. - "Musicie by? lepsi od zdrowych. Pami?tajcie, ?e gdy pracodawca b?dzie mia? wybór chory czy zdrowy pracownik - wybierze zdrowego. Musicie mu udowodni?, ?e mimo choroby jeste?cie lepsi!"Po po?udniu uczestnicy mieli okazj? zapoznac si? z najnowsz? ofert? ubezpieczeniow? dla diabetyków jak? przygotowa?a firma Comercial Union. Wieczór min?? na wymianie do?wiadcze? i wspólnym rozwiazywaniu problemów z curkzyc?. S?awne kanapy w O?rodku Magnus by?y okupowane przez rodziców do pó?nych godzin nocnych. Wiadomo przecie?, ze nic tak nie pomaga jak wzajemne wsparcie w trudnych chwilach.
Niedziela up?yn??a pod znakiem spacerów w zimowej sceneri oraz korzystania z basenu. Po po?udniu wszyscy bezpiecznie powrócili do swoich domów. Tak?e labrador Tymek...

Kolejne Warsztaty Edukacyjno-Rehabilitacyjne najprawdopodobniej dopiero jesieni?. Wcze?niej spotkamy sie na Ba?tykiem, w D?wirzynie na prze?omie lipca i sierpnia.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,268 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!