01 December 2021 17:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ODPOWIEDZIALNY POLICJANT
Bardzo cz?sto chory na cukrzyc? ze wzgl?du na objawy hipoglikemii czyli niedocukrzenia jest mylony z osob? pod wp?ywem alkoholu lub ?rodków odurzaj?cych. Postronni ludzie w miejscach publicznych w?a?nie z tego powdu cz?sto zachowuj? si? oboj?tnie. Jednak nie wszyscy...
Przeczytaj jak zachowa? si? dzielnicowy z Olecka w woj. warmi?sko - mazurskim - Kliknij tu
Jak rozpozna? gdy chory na cukrzyc? ma niedocukrzenie? - Kliknij tu

KOMENTARZ PROF. EWY OTTO-BUCZKOWSKIEJ:

Jestem bardzo zaniepokojona mno??cymi si? doniesieniami o ró?nych wydarzeniach z udzia?em chorych na cukrzyc?, u których wyst?pi?a ci??ka hipoglikemia. A to ma?y ch?opiec ratuj?cy swoj? nieprzytomn? matk?, a to policjant ratuj?cy na ulicy m??czyzna z hipoglikemi?. To oczywi?cie bardzo dobrze ?wiadczy o osobach, które pomocy tej udziela?y ale niestety niezbyt dobrze o osobach, które doprowadzi?y si? do takiego stanu. Przy obecnych mo?liwo?ciach monitorowania glikemii wyst?pienie tak ci??kiej hipoglikemii nale?y uzna? za zawinione, b?d? przez samego pacjenta b?d? przez jego opiekunów. Nauka o zapobieganiu ostrym powik?aniom cukrzycy (kwasicy ketonowej i hipoglikemii) nale?y do pierwszego etapu diabetologicznej edukacji. Tak wi?c dopuszczenie do ci??kich powik?a? jest wyrazem beztroski lub braku podstawowej wiedzy. Pacjenci powinni pami?ta?, ?e mo?e si? zdarzy?, ?e w pobli?u nie znajdzie si? akurat osoba, która b?dzie chcia?a i umia?a udzieli? im pomocy.
Pacjenci pami?ta? te? musz?, ?e ci??ka hipoglikemia nie jest stanem zwalniaj?cym od odpowiedzialno?ci np. w razie spowodowania wypadku drogowego. St?d mój apel do pacjentów o wi?ksz? odpowiedzialno??. Niepokoj? mnie szczególnie hipoglikemie u m?odzie?y i m?odych osób doros?ych. O ile mo?e jeszcze kto? na ulicy zainteresuje si? dzieckiem lub starsz? osob? z zaburzeniami ?wiadomo?ci, o tyle w przypadku osób m?odych przechodnie uznaj?, ?e m?ody cz?owiek znajduje si? pod wp?ywem alkoholu lub narkotyków i najpewniej nie udziel? mu pomocy!!!


Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,203 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!