04 December 2021 03:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEP POKONA CUKRZYC?
Dzi?ki transplantacji komórek krwiotwórczych kilkoro diabetyków za granic? ju? od trzech lat nie musi przyjmowa? insuliny. Podobn? terapi? stosuje si? w Polsce.
Najnowsze badanie obj??o osoby z cukrzyc? typu 1 (tzw. cukrzyca dzieci?ca). Co prawda cierpi na ni? „tylko” co dziesi?ty diabetyk – reszt? stanowi? chorzy na cukrzyc? typu 2. O ile jednak tej drugiej odmianie mo?na zapobiec, prowadz?c zdrowy styl ?ycia, o tyle w przypadku pierwszej nie ma takiej mo?liwo?ci.
W projekcie autorstwa dr Richarda K. Burta z Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago wzi??o udzia? 23 chorych. By?y to osoby ?wie?o zdiagnozowane, w wieku od 13 do 31 lat. Wszystkie przesz?y transplantacj? komórek krwiotwórczych. Rezultat? U wi?kszo?ci z nich uda?o si? doprowadzi? do cofni?cia si? cukrzycy. W monitorowanym okresie badani nie musieli przyjmowa? insuliny przez ?rednio 19 miesi?cy. Byli w?ród nich rekordzi?ci, u których okres ten wyniós? kilka lat.
O osi?gni?ciu informuje pismo „JAMA”. O poprzednich badaniach dr Burta – prowadzonych w mniejszej skali –„Rz” donosi?a dwa lata temu.
– Najnowsze wyniki s? bardzo obiecuj?ce. Pierwszy raz s?ysz?, by okres obserwacji bez nawrotu cukrzycy by? tak d?ugi – komentuje prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant ds. diabetologii. Jak dodaje, to nowatorska metoda leczenia, w zwi?zku z czym obarczona du?ym ryzykiem powik?a?. Polega na zniszczeniu szpiku pacjenta, a tym samym wadliwego dzia?ania uk?adu odporno?ciowego, który niszczy komórki beta trzustki wytwarzaj?ce insulin?. Kolejnym krokiem jest wszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych pobranych uprzednio od chorego. Prowadzi to do poprawy funkcjonowania komórek beta. U kilku pacjentów dr Burta pojawi?y si? skutki uboczne, tj. zapalenie p?uc czy zaburzenia uk?adu dokrewnego.
– Powik?a? by?o niewiele – na temat efektów leczenia u swoich pacjentów mówi z kolei prof. Wies?aw J?drzejczak, krajowy konsultant ds. hematologii. Od maja ubieg?ego roku przeprowadzi? transplantacj? komórek krwiotwórczych u pi?ciu chorych na cukrzyc?. Cz??? znajduje si? w fazie odstawiania insuliny. Jak d?ugo zachowa si? terapeutyczny efekt? – Nie wiem – odpowiada prof. J?drzejczak. – To leczenie eksperymentalne.

autor: Izabela Filc Redli?ska
?ród?o: Rzeczpospolita 15.04.2009

Jeszcze nie teraz! - Komentarz Prof. E. Otto-Buczkowskiej - KLIKNIJ TU
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,801 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!