01 December 2021 17:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TRZUSTKA W TEFLONIE
W jaki sposób uchroni? przeszczepione komórki prekursorowe trzustki przed zniszczeniem przez uk?ad odporno?ciowy? Mo?na je umie?ci? w kapsu?ach z teflonu (politetrafluoroetylenu, PTFE), który lepiej znamy jako polimer wykorzystywany w pokryciach np. patelni. Wygl?da na to, ?e jest to nowy, ale skuteczny sposób leczenia cukrzycy typu 1.

Na ten oryginalny pomys? wpadli badacze z Burnham Institute for Medical Research oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Podczas eksperymentów wykazano, ?e poddane enkapsulacji komórki prekursorowe dojrzewa?y, przekszta?caj?c si? w funkcjonuj?ce komórki beta wysp trzustki. Zespó? udowodni? równie?, ?e w porównaniu do zabiegu polegaj?cego na wszczepieniu dojrza?ych komórek beta, pos?u?enie si? komórkami prekursorowymi zwi?ksza?o szanse na powodzenie zabiegu.

Rezultaty przewy?szy?y nasze oczekiwania. My?leli?my, ?e chocia? limfocyty T nie mog? przenikn?? przez pow?ok? z teflonu, b?d? si? wokó? niej gromadzi?. Tymczasem nie odkryli?my ?adnych ?ladów reakcji immunologicznej, co sugeruje, ?e komórki prekursorowe w os?once s? niewidoczne dla uk?adu odporno?ciowego – opowiada dr Pamela Itkin-Ansari.

Podczas testów akademicy przeszczepili myszom zabezpieczone PTFE komórki wyspy innych gryzoni. W drugim wariancie myszom z niedoborem odporno?ci implantowano pokryte teflonem a) dojrza?e komórki beta lub b) komórki prekursorowe. W ten sposób naukowcy chcieli zbada? ?ywotno?? i dzia?anie jednych i drugich. Okaza?o si?, ?e wykorzystanie nie w pe?ni zró?nicowanych komórek unipotentnych gwarantowa?o uzyskanie ca?kowicie sprawnych komórek beta.

Odkrycie zespo?u pozwala wyeliminowa? konieczno?? za?ywania po przeszczepie leków immunosupresyjnych, a to ulga dla wielu chorych.

Autor: Anna B?o?ska
?ród?o: kopalniawiedzy.pl/Burnham Institute for Medical Research
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,206 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!