04 December 2021 03:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
U?MIECHNIJ SI? - TO ZDROWE!!!
O tym, ?e ?miech to zdrowie wiadomo nie od dzi?. Ameryka?scy naukowcy dowodz?, ?e ?miech po??czony ze standardowym leczeniem diabetyków redukuje nadci?nienie, podwy?sza poziom dobrego cholesterolu i obni?a ryzyko wyst?pienia zawa?u. Wyniki ich bada? zostan? zaprezentowane na 122 dorocznym spotkaniu Ameryka?skiego Towarzystwa Fizjologicznego.
W badaniu przeprowadzonym przez badaczy z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii wzi??o udzia? 20 diabetyków cierpi?cych na nadci?nienie i hiperlipidemi? (zespó? zaburze? metabolicznych objawiaj?cy si? podwy?szonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów we krwi).

Badanym podawano standardowe leki przeciwcukrzycowe, a tak?e leki stosowane w leczeniu nadci?nienia i hiperlipidemii. W przypadku po?owy badanych kuracj? po??czono z codziennymi 30-minutowymi seansami, podczas których pacjenci ogl?dali wybrane przez siebie komedie lub programy satyryczne.

Badani znajdowali si? pod obserwacj? naukowców przez 12 miesi?cy, podczas których regularnie mierzono im poziom adrenaliny i noradrenaliny, cholesterolu, cytokin prozapalnych oraz bia?ek C- reaktywnych (CRP), których podwy?szone st??enie mo?e sygnalizowa? choroby serca.

Ju? po dwóch miesi?cach kuracji u pacjentów, którzy ?miali si? przez 30 minut dziennie naukowcy zauwa?yli znaczn? popraw? w zakresie wszystkich badanych wska?ników. Po up?ywie roku okaza?o si?, ?e poziom dobrego cholesterolu podniós? si? u nich o 26 proc., podczas gdy u osób z grupy kontrolnej zaobserwowany wzrost wynosi? zaledwie 3 proc. Poziom szkodliwych bia?ek C-reaktywnych zmniejszy? si? natomiast o 66 proc, w porównaniu z 26 proc. w grupie kontrolnej.

Prowadz?cy badania dr Lee Berk podkre?la, ?e pozytywne emocje, radosny ?miech, optymizm i nadzieja maj? korzystny wp?yw na stan zdrowia pacjentów i zaleca w??czenie terapii ?miechem do standardowej procedury leczenia cukrzycy i zespo?u metabolicznego.

?ród?o: PAP/naukawpolsce.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,782 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!