29 November 2021 09:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEPOKOJ?CA PRAWDA
Do tej pory naukowcy ostrzegali przed epidemi? cukrzycy typu 2, wyst?puj?c? u osób doros?ych jako skutek niezdrowego stylu ?ycia.
Podobny problem dotyczy tak?e cukrzycy typu 1, pojawiaj?cej si? najcz??ciej u dzieci i osób m?odych z powodu uszkodzenia komórek beta trzustki, produkuj?cych insulin?.
Na zagro?enie cukrzyc? typu 1, dowodów dostarczyli naukowcy z Queen's University w Belfa?cie i Uniwersytetu w Pecs na W?grzech. Swoje badania oparli na prawie 30 tys. przypadków, które w latach 1989-2003 zarejestrowano w 20 pa?stwach europejskich. W tym czasie – twierdz? naukowcy - liczba chorych zwi?ksza?a si? o prawie 4 proc. rocznie. Najgorzej by?o w grupie dzieci poni?ej pi?tego roku ?ycia, w której wzrost wynosi? ponad 5 proc.
Uczeni ostrzegaj?, ?e je?li ten trend si? utrzyma, to w 2020 roku w Europie b?dzie ?y?o 160 tys. cukrzyków, którzy nie uko?czyli 15. roku ?ycia (dzisiaj jest ich 94 tys.). Zdaniem naukowców przyrost zachorowa? u najm?odszych nie wynika wy??cznie z czynników genetycznych, a zmiany stylu ?ycia.
Dr Chris Patterson, jeden z badaczy, twierdzi, ?e ryzyko zachorowania na cukrzyc? typu 1 zwi?ksza si? wraz z wiekiem matki, a tak?e w przypadku dzieci, które przysz?y na ?wiat w drodze ci?cia cesarskiego oraz u maluchów, które we wczesnym okresie ?ycia szybko przybra?y na wadze. Z kolei mniejsze ryzyko rozwoju choroby dotyczy dzieci d?ugo karmionych piersi?.
Uczeni podejrzewaj?, ?e czynnikiem sprzyjaj?cym pojawieniu si? cukrzycy typu 1 s? równie? rozmaite wirusy. Ostatecznej odpowiedzi nikt jeszcze nie zna.

?ród?o: rp.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,429 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!