01 December 2021 17:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TAJEMNICA WYBREDNYCH NASTOLATKÓW
By? mo?e na podstawie bada? du?skich naukowców rodzice wybrednych nastolatek i nastolatków b?d? mogli zrozumie? grymaszenie swoich pociech. Okazuje si?, ?e ludzki zmys? smaku nie ma nic wspólnego z równouprawnieniem. Naukowcy ustalili, ?e ch?opcy wol? dzikie i ekstremalne smaki, dziewczynki s? natomiast zwolenniczkami tych bardziej delikatnych i subtelnych.
Z bada? przeprowadzonych przez naukowców z Danish Science Communication i specjalistów od ?ywienia z Uniwersytetu w Kopenhadze, wynika, ?e przeci?tny ch?opiec potrzebuje o 10 proc. wi?cej goryczy i 20 proc. wi?cej s?odyczy w k?sie jedzenia, aby rozpozna? czy jest ono smaczne.
A to dlatego, ?e dziewcz?ta maj? bardziej rozwini?ty zmys? smaku ni? ch?opcy, ch?opcy natomiast - maj? wi?ksz? s?abo?? do s?odyczy.
W badaniu przetestowano ok. 9 tys. uczniów, daj?c im do spróbowania ró?ne zestawy smakowe i pytaj?c o ich nawyki ?ywieniowe.
Wed?ug naukowców najwi?ksze zmiany w rozpoznawaniu smaku zachodz? mi?dzy 13. a 14. rokiem ?ycia, kiedy to dzieci staj? si? wra?liwe na kwaskowato?? i ich mi?o?? do s?odyczy zaczyna s?abn??. ”To w?a?nie dlatego wielu m?odych nastolatków twierdzi, ?e nie jest wybredna, je?li chodzi o jedzenie” - mówi? specjali?ci.
Bodil Allesen-Holm, który prowadzi? eksperyment, stwierdzi?, ?e jego wyniki to ciekawy materia? do przemy?le? dla rodziców i osób pracuj?cych w przemy?le spo?ywczym.
”Z naszych ustale? wynika, ?e dla ch?opców mo?na z ?atwo?ci? opracowa? zdrowe przek?ski o mocnym i lekko kwa?nym smaku” - zasugerowa? na koniec.

Autor: Olga Wyszkowska/Daily Telegraph
?ród?o: dziennik.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,261 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!