01 December 2021 18:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPA? ZNACZY WIELE
Sen to zdrowie - mawia?y nasze babcie. I mia?y racj?! Potwierdzaj? to wyniki bada? uczonych. Brak snu mo?e skutkowa? oty?o?ci? i rozwojem powa?nych chorób, takich jak cukrzyca czy depresja – dowodz? naukowcy. Dlatego warto spa?, nawet uci?? sobie w dzie? krótk? drzemk?. To dobry sposób na od?wie?enie mózgu.

Sen jest równie wa?ny co jawa. Przecie? w ci?gu ca?ego swojego ?ycia cz?owiek sp?dza ?ni?c oko?o 20 lat. Nie jest to bynajmniej czas zmarnowany. Czym d?u?ej nauka zajmuje si? badaniem tego stanu, tym bardziej si? przekonujemy, jak istotny wp?yw wywiera na ludzkie ?ycie.

Potwierdzaj? to najnowsze doniesienia zaprezentowane podczas corocznego, ju? 23. kongresu Associated Professional Sleep Societies. Do ameryka?skiego Seattle przyjecha?o a? 6 tys. specjalistów z ca?ego ?wiata, którzy zajmuj? si? now? dyscyplin? – medycyn? snu.

Na jako?? snu wp?ywa p?e?, wiek, a nawet status materialny i ma??e?ski. Cz??ciej na problemy ze spaniem skar?? si? kobiety ni? m??czy?ni (odpowiednio 22 i 16 proc.), zw?aszcza pomi?dzy 40. i 65. rokiem ?ycia. Generalnie jednak gorzej ni? starsi sypiaj? ludzie m?odzi, w wieku 18 – 24 lat.

Noc jest te? mniej ?askawa dla osób o ni?szym statusie socjoekonomicznym. Jak t?umaczy autor badania dr Michael Grandner z University of Pennsylvania w Filadelfii, wynika to zarówno z czynników wewn?trznych (z?o??, poczucie ni?szej warto?ci), jak i zewn?trznych (brak zatrudnienia, ograniczony dost?p do opieki medycznej).

Spokojnemu spaniu sprzyja stabilny zwi?zek – a przynajmniej tak? zale?no?? zauwa?ono u kobiet.

?ród?o: rp.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,279 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!