04 December 2021 03:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZAKAZ WST?PU DLA CUKRZYKÓW
Ela na cukrzyc? choruje od 23 lat. Zna siebie i swój organizm, ?yje jak inni. Spotyka si? z przyjació?mi, chodzi do klubów, bawi si?. Ale nie ka?dy klub ?yczy sobie obecno?ci cukrzyka. Bo gdy ten s?abnie, mo?e by? "nieestetyczny".

Od miesi?ca Ela ma zakaz wst?pu do bielskiego pubu Taboo. - Bawi?am si? tam jak niemal co tydzie? od siedmiu lat. Nagle zas?ab?am, ochroniarz wyniós? mnie na zewn?trz, gdzie siostra zbada?a mi poziom cukru i zrobi?a zastrzyk z insuliny. Kiedy chcia?y?my wróci? do lokalu, ochroniarz stwierdzi?, ?e mnie nie wpu?ci, bo jestem chora - relacjonuje dziewczyna.

Bramkarz twierdzi?, ?e takie jest polecenie kierowniczki lokalu. Dziewczyny chcia?y us?ysze? to od niej osobi?cie, ale zamiast kierowniczki pojawili si? jednak dodatkowi ochroniarze. W ko?cu Ela podda?a si? i wysz?a.

- To by?o dla mnie straszne. Wyrzucono mnie tylko dlatego, ?e jestem chora. I to na chorob?, któr? nie zara?am, a która jest zagro?eniem wy??cznie dla mnie samej - ubolewa.

Ela stara?a si? ukrywa? swoj? chorob?, ma ?wiadomo??, ?e publiczne robienie sobie zastrzyków z insuliny mo?e by? nieprzyjemnym widokiem. - Cz?owiek zna swój organizm, ale wszystkiego nie przewidzi. Poziom cukru mo?e by? przecie? zale?ny od stresu, pogody. Wi?c czasem zdarza si?, ?e potrzebuj? pomocy. Ale przecie? nikomu nie zagra?am! - mówi. Kierowniczka Taboo Bogus?awa Kalenik wszystkiemu zaprzecza. - Ta dziewczyna ma zakaz, ale nie z powodu cukrzycy, ale dlatego, ?e ?le si? zachowywa?a - pi?a za du?o, by?a g?o?na - t?umaczy.

Ale wersji tej nie potwierdzaj? ?wiadkowie zaj?cia. Jeden z nich, ukrywaj?cy si? pod pseudonimem „Vincent Vega” potwierdza wersj? El?biety. - Jeste? chora i odstraszasz klientów, masz zakaz wej?cia do tego lokalu - mia?a wed?ug jego relacji powiedzie? kierowniczka. To on o ca?ym zaj?ciu poinformowa? media, w tym lokaln? telewizj?. Dziennikarzom uda?o si? ukryt? kamer? nagra? ochroniarza, który o zakazie wydanym z powodu cukrzycy mówi? wprost.

- Ludzie choruj?cy na cukrzyc? to b?d? co b?d? osoby niepe?nosprawne. Ale jak wida? niektórym brakuje wiedzy o tej chorobie - mówi Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy zarz?du Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. - To, co spotka?o El?, to po prostu przejaw dyskryminacji - dodaje.

autor: Kinga Graczyk
?ród?o: Metro 22.06.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,720 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!