26 Października 2020 17:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
LANTUS NIEBEZPIECZNY???
Niektórzy naukowcy twierdz?, że masowo przepisywany przez lekarzy analog insuliny Lantus może pobudzać wzrost komórek rakowych. Przeanalizowano dane od niemal 130 tysięcy pacjentów cierpi?cych na cukrzycę. Wynik: prawie 3,5 tysi?ca przypadków zachorowań na raka rocznie można wytłumaczyć stosowaniem Lantusa
Obiecywano rewolucję dla chorych z cukrzyc?. Tzw. analogi insuliny, uzyskane na drodze inżynierii genetycznej warianty standardowej insuliny, miały ułatwić życie osobom cierpi?cym na cukrzycę typu 2.

Firmy farmaceutyczne zaręczały, że życie pacjentów będzie wygl?dało niemal tak jak przed chorob?. Na stronie internetowej firma Eli Lilly reklamuje, że gdyby pacjent miał nagle ochotę na mał? przek?skę, może wstrzykn?ć sobie krótkodziałaj?cy analog insuliny w zależno?ci od rodzaju i objęto?ci posiłku. Inaczej niż w przypadku klasycznej ludzkiej insuliny nie ma potrzeby zachowania odstępu czasowego pomiędzy zastrzykiem i posiłkiem.

Najbardziej preferowanym zarówno w?ród lekarzy jak i pacjentów jest długodziałaj?cy analog insuliny o nazwie Lantus (substancja czynna: insulina glargine). Produkowany jest on przez firmę farmaceutyczn? Sanofi-Aventis. Kto aplikuje sobie Lantus, może zapomnieć o chorobie – tak sugeruje firma na stronie internetowej www.lantus.com.

Reklama robi swoje. Niemieckie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę poleca Lantus jako ”idealn? pierwsz? insulinę dla pacjentów z cukrzyc? typu 2”. Lekarze przepisuj? preparat, chociaż jak wynika z danych raportu o lekach jest on droższy o 35-60 procent od porównywalnych preparatów ludzkiej insuliny.

Tylko w samych Niemczech producenci Sanofi, Lilly i Novo Nordisk zyskali w ci?gu roku ponad 400 milionów euro na refundacji kosztów leczenia analogami. Prawie 500 tysięcy cukrzyków używa wył?cznie Lantusa. Ich liczba z roku na rok ro?nie.

Lek produkowany jest we Frankfurcie i stamt?d eksportowany do ponad stu krajów. Według prognoz w tym roku ma przynie?ć firmie obroty wysoko?ci 3 miliardów euro. W zwi?zku z tym firma Sanofi poważnie obawia się skandalu porównywalnego z wycofaniem z rynku leku przeciwbólowego Vioxx przez firmę Merck przed kilkoma laty.

Kilka badań klinicznych wykazało bowiem, że Lantus może wyraĽnie zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Z tego powodu również inne analogi insuliny s? poddawane testom.

Po tym jak w ostatnim czasie analitycy szwajcarskiego banku UBS ujawnili, że Lantus może powodować raka, kurs akcji Sanofi spadł o 5 procent, a następnego dnia o kolejne 8 procent.

Wiadomo?ć ta dla wielu lekarzy nie była zaskoczeniem. Od dawna wiadomo, że również ludzka insulina może powodować wzrost komórek rakowych. Hormon działa w organizmie na niemal 30 sposobów, między innymi wspiera wzrost komórek i powstrzymuje naturaln? ?mierć komórek – obie wła?ciwo?ci wspieraj? rozwój raka.

Chemiczna modyfikacja takiej cz?steczki, jak ma to miejsce w przypadku analogów, jest ryzykowna, bowiem równie dobrze mog? zmienić się też inne, nie tylko poż?dane wła?ciwo?ci – na przykład może wzrosn?ć kancerogenno?ć.

W?ród fachowców podejrzenia co do negatywnych wła?ciwo?ci Lantusa s? znane już od dziewięciu lat. Eksperyment przeprowadzony w roku 2000 przez naukowców z konkurencyjnej firmy Novo Nordisk wykazał, że substancja czynna w Lantusie może potęgować wzrost komórek rakowych. Autor badania Peter Kurtzhals powiedział wtedy: - Zalety stosowania analogów insuliny nie mog? być okupione bezpieczeństwem.

Kiedy w telewizji ARD w 2004 roku poinformowano o podejrzeniu, odezwały się głosy oburzenia. ”Telefony się urywaj?” – skarżyli się przewodnicz?cy Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę Volker Krempel i wydawca magazynu ”Diabetes-Journal” Manuel Ickrath w li?cie do szefa ARD Güntera Struve. ”Zaniepokojone matki i ojcowie boj? się o zdrowie swoich dzieci. Dzwoni? do nas ludzie pytaj?c, czy zachoruj? na raka. To nie do wytrzymania”.

List protestacyjny przeciw krytycznemu programowi w ARD zakończył się stwierdzeniem, że ”nie ma na ?wiecie badań, które potwierdzałyby podejrzenie, że sztucznie produkowana insulina sprzyja powstawaniu raka prostaty”.

Pomimo prób uspokojenia opinii publicznej powstały nowe przesłanki dotycz?ce szkodliwego działania leku. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo leków Federalny Instytut Leków i Produktów Leczniczych (BfAarM) przeprowadził wspólnie z Niemieckim Centrum Badania Raka w Heidelbergu (DKFZ) dodatkowe do?wiadczenia. Zgodnie z wynikami analizy Lantus wprawdzie nie wywołuje raka, ale za to działa jak nawóz na istniej?ce komórki nowotworowe.

”Promuj?ce wzrost komórek działanie insuliny glargine stanowi powód do niepokoju” – pisze Ashish Shukla z DKFZ. Lek ma szkodliwe działanie nie tylko na chorych na raka, bowiem także wielu rzekomo zdrowych ludzi nosi w sobie komórki rakowe, które mog? zostać pobudzone do wzrostu.

Instytut ds. Jako?ci i Rentowno?ci w Służbie Zdrowia (IQWiG) przeanalizował dane ponad 18 milionów osób ubezpieczonych w kasie chorych. W?ród nich znalazły się dane 127 tysięcy chorych z cukrzyc?, którzy leczeni byli albo ludzk? insulin?, albo Lantusem, albo dwoma pozostałymi analogami.

Przy równoważnej dawce leku ryzyko zachorowania na raka u pacjentów stosuj?cych Lantus okazało się wyraĽnie wyższe niż u osób leczonych ludzk? insulin?. Różnica ro?nie wraz z dawk?. Je?li pacjent wstrzykuje sobie 10 jednostek dziennie, ryzyko zachorowania na raka w przypadku stosowania Lantusa jest o 10 procent wyższe. Przy dziennej dawce 30 jednostek różnica wynosi już prawie 20 procent, przy dawca 50 jednostek ponad 30 procent.

- Statystycznie rzecz bior?c znaczy to, że za półtora roku jedna ze stu osób leczonych Lantusem zachoruje na raka, którego nie nabawiłaby się przyjmuj?c tradycyjn? ludzk? insulinę – mówi dyrektor Instytutu Peter Sawicki. A to oznacza 3,5 tysięcy nowych zachorowań na raka w Niemczech rocznie.

IQWiG nie po raz pierwszy wystawia analogom insuliny złe ?wiadectwo. Już w dwóch wcze?niejszych badaniach naukowcy z Instytutu stwierdzili, że analogi oprócz zalet maj? również wady.

Producenci zareagowali natychmiast. Zmobilizowali wszystkich sprzymierzeńców, których udało im się pozyskać w ci?gu długoletniej pracy lobbingowej. Fala protestu uderzyła w Instytut. Stowarzyszenia lekarzy, profesorowie, przemysł farmaceutyczny i organizacje pacjenckie protestowały przeciw raportowi IQWiG.

Niemieckie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę zebrało 180 tysięcy podpisów. Przemysł groził redukcjami miejsc pracy, gdyby drogie analogi insuliny nie były refundowane przez państwowe kasy chorych. Ówczesny szef firmy Sanofi Heinz-Werner Meier powiedział, że jego koncern ”nie będzie inwestował w kraju, w którym wszystkie rezultaty jego badań s? oceniane negatywnie”.

Pocz?tkowo w konflikcie chodziło jedynie o to, czy firmy farmaceutyczne pójd? na rękę kasom chorych pod względem cen leków. Teraz chodzi o wiele więcej. Gdyby potwierdzono, że Lantus, drugi co do popularno?ci lek produkowany przez Sanofi, powoduje wzrost raka, trzeba by go wycofać z rynku.

Wyniki instytutu IQWiG nie s? odosobnione. W internetowym wydaniu czasopisma ”Diabetologia” zamieszczono kolejne badania na ten temat. W dwóch z nich stwierdzono podwyższone ryzyko raka piersi u kobiet leczonych wył?cznie Lantusem. Trzecie badanie nie wykazało podwyższonego ryzyka wyst?pienia raka. Jednak autor tego badania ?ci?le współpracuje z firm? Sanofi-Aventis. Sanofi sfinansowało przeprowadzenie badania, a naukowiec pracuje jako doradca w koncernie.

Do tej pory nie dowiedziono, że leczenie Lantusem i rak rzeczywi?cie maj? zwi?zek przyczynowy – takich dowodów analiza danych chorych zasadniczo nie jest w stanie dostarczyć. Ponadto z powodu problemów natury metodologicznej do wyniku trzeba podchodzić z ostrożno?ci?. Jednak już samo podejrzenie ma swoj? wagę.

Stosowne instytucje zostały już zaalarmowane. Czy Lantus zostanie usunięty z rynku? - Trzeba teraz możliwie jak najszybciej ustalić, czy istnieje zwi?zek między Lantusem i rakiem – mówi Ulrich Hagemann z BfArM. Komitet biegłych z Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA) zaniepokojony wynikami badań przeprowadzonymi prze BfArM i DKFZ zajmuje się tym tematem od maja br.

Również pozostałe analogi insuliny będ? musiały być zbadane. Mimo że na podstawie aktualnych badań nie stwierdzono wzrostu zachorowań na raka, może to zależeć od mniejszej ilo?ci przebadanych przypadków.

Wiadomo, że analogi insuliny, które w eksperymentach jednoznacznie przyczyniały się do wzrostu komórek rakowych, nigdy nie pojawiły się na rynku. W 1992 roku opublikowano badanie na szczurach, które pokazało, że substancja B10Asp znacznie podwyższa ryzyko zachorowanie na raka piersi u zwierz?t. Od tego momentu stało się jasne, że analogi insuliny mog? przyspieszać wzrost raka.

Jean-Pier Lehner, odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa lekowego w Sanofi, oznajmił, że wyniki najnowszych badań w opinii ekspertów Sanofi nie s? przekonuj?ce. - W oparciu o obszerne badania kliniczne z udziałem ponad 70 tysięcy pacjentów oraz ł?czn? liczbę 24 milionów pacjentolat do?wiadczenia w leczeniu Sanofi-Aventis uważa Lantus nadal za bezpieczny lek.

- Sanofi nigdy poważnie nie traktowała podejrzeń, że insulina glargine może przyczyniać się do wzrostu raka – mówi Sawicki, szef IQWiG. Badanie wykonane przez koncern na szczurach opublikowane w 2002 roku nie potwierdziło tego. Jednak w trakcie eksperymentu zmarło tyle zwierz?t, że amerykańska Agencja ds. Leków zakwalifikowała wyniki jako ”niejednoznaczne”.

Europejskie Towarzystwo ds. Badań nad Cukrzyc? w informacji skierowanej do pacjentów radzi osobom choruj?cym na raka i kobietom ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, żeby zmienić Lantus na inn? insulinę. Również Sawicki poleca pacjentom stosuj?cym Lantus, żeby porozmawiali ze swoim lekarzem, czy nie ma dla nich innych możliwo?ci leczenia. - Jestem diabetologiem, jednak nigdy w życiu nie leczyłem swoich pacjentów Lantusem. W rzeczywisto?ci nie potrzebujemy Lantusa – mówi Sawicki.

Autor: Markus Grill, Veronika Hackenbroch,
Ľródło: onet.pl/Der Spiegel

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,577 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!