29 November 2021 10:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NFZ TNIE KOSZTY
Szpitale dostan? w tym pó?roczu mniej pieni?dzy na leczenie, NFZ chce oszcz?dza? na refundacji leków. Fundusz jest w coraz wi?kszych tarapatach finansowych, bo dramatycznie spadaj? wp?ywy ze sk?adek

Fundusz zamierza? w tym roku wyda? na leczenie 54,5 mld z?. Takich pieni?dzy nie b?dzie - do maja ze sk?adek wp?yn??o do NFZ o 618 mln z? mniej ni? si? spodziewano. Tymczasem kilka oddzia?ów ju? przekroczy?o planowane wydatki na refundacj? leków. Najwi?ksze pieni?dze id? na dop?aty do specyfików na astm?, cukrzyc? i choroby serca. NFZ na Pomorzu wyda? na leki ok. 23 mln z? wi?cej, w Szczecinie - o 7 mln z?, w Ma?opolsce - o 50 mln z?, na Dolnym ?l?sku - o ok. 30 mln z?. - Chcieliby?my przeznaczy? na leczenie wi?cej, ale wszystko poch?aniaj? wydatki na refundacj?. Apelujemy do lekarzy, by rozs?dnie wypisywali recepty. Niech proponuj? pacjentom ta?sze odpowiedniki preparatów. Pacjenci za? nie powinni wymusza? na lekarzach wypisywania leków, które nie s? im potrzebne - mówi Mariusz Szyma?ski, rzecznik pomorskiego oddzia?u NFZ.

Paradoksalnie Funduszowi ?atwiej zaoszcz?dzi? na leczeniu chorych ni? na lekach. Bo o ile istniej? limity na wi?kszo?? us?ug, to w refundacji nie ma granic - trzeba zap?aci? aptece za ka?d? zrealizowan? recept?.

Co na oszcz?dno?ci NFZ mówi? lekarze?

dr Miros?aw Ruci?ski, prezes pomorskiego oddzia?u Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Pomorski NFZ przeznacza na ich refundacj? ponad 50 mln z? wi?cej ni? na wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu. Gdyby uda?o si? nam troch? oszcz?dzi? na nieuzasadnionych dop?atach, pacjenci mieliby lepszy dost?p do przychodni i szpitali. Ale nie wyobra?am sobie, by w imi? tych oszcz?dno?ci lekarz musia? wybiera? ta?szy zamiennik zamiast oryginalnego leku. Sk?ad chemiczny jest ten sam, ale ró?ni? si? technologie wytwarzania, ró?ne s? te? dzia?ania uboczne leku. W swoich decyzjach musz? bra? pod uwag?, jak pacjent reaguje na lek, czy mo?e go ??czy? z innymi. Dla lekarza powinien wi?c by? to wybór, nie przymus.

Jan Gierada, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Od pocz?tku roku przekroczyli?my bud?et na leczenia o 10 mln z?, a w sierpniu czeka mnie pierwsza rozprawa s?dowa o 4 mln z?, które NFZ winien jest nam jeszcze za leczenie w 2008 r. Fundusz upomina nas, ?eby?my nie leczyli ponad limit, ale nie mam zamiaru stosowa? si? do tego, bo inaczej codziennie musia?bym odes?a? 120 chorych. Jeste?my du?ym szpitalem z 20 oddzia?ami, zainwestowali?my w sprz?t i specjalistów nie po to, ?eby odmawia? pomocy potrzebuj?cym pacjentom. Niech NFZ szuka pieni?dzy, bo my leczy? nie przestaniemy.

autor: Anita Karwowska
?ród?o: Metro
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,540 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!