29 November 2021 09:50
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LANTUSA I LEVEMIRU NIE B?DZIE!!!
Zdaniem Wiceministra Zdrowia Marka Twardowskiego jest bardzo w?tpliwe, by na nowej li?cie leków refundowanych znalaz?y si? analogi insulin d?ugodzia?aj?cych, poniewa? Narodowy Fundusz Zdrowia nie b?dzie w stanie sfinansowa? leczenia tymi preparatami. - Ta sprawa b?dzie jeszcze przedmiotem obrad kierownictwa najpó?niej w przysz?y tygodniu - zapowiedzia? Twardowski.

Pod koniec czerwca Ministerstwo Zdrowia ujawni?o projekty rozporz?dze? refundacyjnych, zawieraj?ce wykazy leków, w?ród których znalaz?y si? tak?e d?ugo dzia?aj?ce analogi insulin. Termin wej?cia w ?ycie tych rozporz?dze? zosta? wyznaczony na 16 sierpnia. Na pocz?tku czerwca wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapowiada?, ?e listy b?d? gotowe w lipcu. Jednak do tej pory resort nawet nie opublikowa? na swojej stronie internetowej cho?by projektów rozporz?dze?.
Wed?ug resortu, umieszczenie w wykazach refundacyjnych d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin mia?o skutkowa? szacunkowym rocznym kosztem refundacji na poziomie oko?o 60 milionów z?otych, przy czym prognozowany roczny wzrost wydatków refundacyjnych w grupie insulin mia? wynie?? ok. 30 mln z?.

Jak wyja?nia wiceszef resortu zdrowia, szacunki te s? oparte o szacunkow? liczby pacjentów obecnie leczon? analogami insulin d?ugodzia?aj?cych. - Oficjalnych statystyk w tej sprawie nie ma, bo skoro nie refunduje tego leku NFZ, to te? nie ma on ?adnej mo?liwo?ci sprawdzenia, jaka to jest grupa pacjentów. Natomiast rozmawiali?my na temat z konsultantem w zakresie diabetologii. Uzyskali?my te? informacje od producentów tych leków. Tylko takie s? mo?liwo?ci pozyskania tych informacji - t?umaczy

Ca?y wywiad Min. M.Twardowskiego - czytaj
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,435 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!