01 December 2021 17:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SKANDAL POMPOWY
Szanowny Pan
dr n. med.
Jacek Paszkiewicz
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Warszawa
W odpowiedzi na pismo DSOZ/2009/076/0489/W/12934/ACI w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? i ich opiekunów wyra?amy ogromne niezadowolenie sposobem realizacji ?wiadcze? w ramach „leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” w 2009 roku.

Zgodnie z przekazanymi przez Pana informacjami na dzie? 22 lipca, czyli po prawie siedmiomiesi?cznym okresie realizacji ?wiadczenia wydano 63 pompy insulinowe, co daje kwot? ok. 450 000 z?otych.

W zakontraktowanych ?wiadczeniach na rok 2009 (pismo DSOZ/2009/076/0083/W/DZ117/ACJ z dnia 13.02.2009) liczba pomp wynosi 1626, co daje kwot? 11 563 001 z?otych!!! A wi?c do tej dej pory wydano niespe?na 5 procent planowanej kwoty!!!!! Oznacza to, ?e w bie??cym roku nie b?dzie mo?liwe zrealizowanie w ca?o?ci kontraktów. Co gorsze, ich realizacja b?dzie zdecydowanie ograniczona, wbrew wielokrotnym zapowiedziom, ?e ka?de polskie dziecko do 18 roku ?ycia chore na cukrzyc? otrzyma pomp? insulinow?.

W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? wnioskujemy o jak najszybsz? informacj? o sposobie w jaki zostan? zabezpieczone ?rodki na realizacj? omawianych ?wiadcze? w kolejnym roku.

Ponadto prosimy o przekazanie aktualnych danych na temat liczby ju? zrealizowanych ?wiadcze? w ramach „leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” w 2009 roku w podziale na poszczególne oddzia?y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,187 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!