21 Października 2020 04:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WKŁUCIA NIE ZNALAZŁY SIĘ W PROJEKCIE
Szanowna Pani

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
WarszawaW nawi?zaniu do pisma MZ-PLW-4650-4200-48/SM/09 oraz w zwi?zku z opublikowaniem projektu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie ?wiadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ?rodki pomocnicze w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich opiekunów wyrażamy zdecydowany protest przeciwko braku przedłużenia okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do ukończenia 26 roku życia.

Brak takiej decyzji w większo?ci przypadków powoduje rezygnację z terapii pomp? insulinow? przez młodzież chor? na cukrzycę po ukończeniu 18 roku życia. Ci młodzi, chorzy ludzie w ogromnej czę?ci kontynuuj? edukację i s? utrzymywani przez rodziców a w zwi?zku z tym nie mog? samodzielnie pokryć kosztów zwi?zanych z zakupem osprzętu do pompy insulinowej. Pozbawienie młodzieży chorej na cukrzycę finansowania przez NFZ zakupu zestawów infuzyjnych po 18 roku życia można więc uznać za marnowanie wydawanych dotychczas na refundację ?rodków publicznych. Obniżenie jako?ci leczenia cukrzycy spowoduje w przyszło?ci wyst?pienie powikłań, których terapia będzie znacznie bardziej kosztowna niż przedłużenie refundacji.

Należy tutaj zaznaczyć, że leczenie przy pomocy pompy insulinowej jest obecnie najbardziej efektywn? form? terapii cukrzycy typu I, pozwalaj?c? na najlepsze wyrównanie choroby a w efekcie uniknięcie w przyszło?ci wspomnianych powikłań i w następstwie nakładów ?rodków publicznych na ich leczenie.

Jednocze?nie brak pozytywnej decyzji w sprawie omawianego rozporz?dzenia wydaje się być szczególnie niewła?ciwy, maj?c na uwadze fakt rozpoczęcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizacji ?wiadczenia „leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” od 2009 roku.

Pozytywna decyzja w wyżej wymienionych kwestiach jest niezmiernie ważna i zdecydowanie ułatwi życie wielu młodym Polakom i ich opiekunom, którzy na co dzień zmagaj? się z trudami jakie przynosi im cukrzyca.

Z poważaniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,403 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!