01 December 2021 18:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NASZE DZIA?ANIA - CZARNY WRZESIE? DLA DIABETYKÓW?
Koniec wakacji przyniós? z?e informacje dla chorych na cukrzyc? dzieci, m?odzie?y i ich opiekunów. Po pierwsze: bardzo z?a realizacja programu pompowego. Po drugie: ci?g?y brak refundacji analogów insulin d?ugodzia?aj?cych - Lantusa i Levemiru i niepokoj?ce zapowiedzi Ministerstwa. Po trzecie: brak w projekcie rozporz?dzenia przed?u?enia refundacji wk?u? do 26 roku ?ycia. Sytuacja ta spowodowa?a oficjalne wyst?pienia naszej organizacji do Minister Zdrowia Ewy Kopacz oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza. Ponadto wyst?pili?my do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Kuratoriów o dopasowanie regulaminów konkursów przedmiotowych dla potrzeb dzieci przewlekle chorych. W tym trudnym momencie dla m?odych polskich diabetyków liczymy na wsparcie naszych podopiecznych i przyjació? a tak?e, co mo?e najtrudniejsze, na zdrowy rozs?dek decydentów.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,266 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!