01 December 2021 18:31
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CO Z T? LIST??
Szanowna Pani

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
WarszawaW zwi?zku z niepokoj?cym brakiem decyzji oraz publicznymi wyst?pieniami przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów ponownie wnioskujemy o jak najszybsze obj?cie refundacj? d?ugodzia?aj?cych analogów insulin.

Nasi podopieczni czekaj? na t? decyzj? od dawna. Jej brak jest tym bardziej niezrozumia?y w sytuacji, gdy wspomniane preparaty znalaz?y si? ju? w projekcie listy refundacyjnej og?oszonym w maju tego roku, co w ?rodowisku zosta?o przyj?te z ogromn? rado?ci?.

Pragn? przypomnie?, ?e pomimo pojawiaj?cych si? ostatnio w mediach niejednoznacznych informacji na temat szkodliwo?ci dzia?a? analogów insulin d?ugodzia?aj?cych, niezmienne i potwiedzone medycznie pozostaje to, ?e wspomniane insuliny, o korzystnych charakterystykach, pozwalaj? na ograniczenie ilo?ci iniekcji w porównaniu ze stosowaniem insulin krótkodzia?aj?cych, a tym samym ilo?ci nak?u? koniecznych do pobrania krwi w celu pomiaru poziomu glukozy.

Przedstawione wzgl?dy s? bardzo istotne w przypadku insulinoterapii bez stosowania pomp insulinowych w prowadzeniu cukrzycy typu I, na któr? prawie wy??cznie choruj? dzieci i m?odzie?. Poza tym brak refundacji wspomnianych insulin to dyskryminacja polskich dzieci i m?odzie?y choruj?cych na cukrzyc? na tle m?odych diabetyków z innych krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej, bowiem Polska jako jedyny kraj w UE nie finansuje ich zakupu z ?rodków publicznych.

Pozytywna decyzja w sprawie obj?cia refundacj? insulin d?ugodzia?aj?cych nawet w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny jest bardzo wa?na dla chorych na cukrzyc? dzieci, m?odzie?y oraz ich opiekunów.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,313 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!