20 Października 2020 20:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ANALOGI BEZ REFUNDACJI
Długodziałaj?ce analogi insuliny nie zostan? wpisane do projektów wykazów refundacyjnych - poinformowali PAP przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Chorzy na cukrzycę i diabetolodzy s? rozczarowani, że resort wycofał się ze złożonej w lutym obietnicy refundowania leków.
Według dyrektora Biura Prasy i Promocji resortu zdrowia, Krzysztofa Suszka, na decyzję o skre?leniu długodziałaj?cych analogów z projektów list refundacyjnych wpłynęły "w szczególno?ci możliwo?ci finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz doniesienia o możliwych działaniach ubocznych stosowania jednego z długodziałaj?cych analogów insuliny".

"Na refundację długodziałaj?cych analogów czekamy od kiedy się pojawiły, czyli od około siedmiu lat. Każdy rz?d przed wyborami obiecuje, że wprowadzi je na listy refundacyjne, a póĽniej nic nie robi w tej sprawie. Najgorsze jest to, że w tym roku 13 lutego, z okazji ?wiatowego Dnia Chorego, minister zdrowia Ewa Kopacz oraz minister Twardowski zarzekali się, że analogi na pewno znajd? na listach w czerwcu czy w lipcu. Teraz okazuje się, że to były kolejne czcze obietnice" - powiedział PAP prezes Polskiego Towarzystwa Diabetyków Andrzej Bauman.

Zaznaczył zarazem, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie jest refundowany na jakichkolwiek zasadach żaden długodziałaj?cy analog insuliny. Dla pacjentów, który decyduj? się kupować taki lek na własny koszt, jest to wydatek rzędu 200-300 zł.

Jak wyja?nił prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Władysław Grzeszczak, insuliny analogowe długodziałaj?ce utrzymuj? stałe stężenie insuliny we krwi przez 24 godziny. "Nie s? one potrzebne wszystkim pacjentom. Tymi, którzy mog? na nich szczególnie zyskać, s? chorzy z cukrzyc? typu I, występuj?c? przede wszystkim u dzieci i młodzieży oraz chorzy z cukrzyc? typu II, którzy maj? groĽne dla zdrowia i życia hipoglikemie czyli znaczne spadki poziomu cukru - w nocy lub o brzasku" - powiedział PAP diabetolog. Zdaniem specjalisty, nie jest to wcale taki duży odsetek, bo ok. 10-15 proc. spo?ród 2,5 mln diabetyków w Polsce. Obecnie pacjenci ci mog? korzystać z refundowanych długodziałaj?cych insulin ludzkich (insuliny NPH). "Różni? się one od analogów tym, że po ich podaniu następuje istotny wzrost stężenia insuliny, ale po 18 godzinach zostaje ona wyeliminowana z organizmu. Ludzk? insulinę trzeba zatem podawać drugi raz, co pogarsza komfort życia pacjentów" - wyja?nił prof. Grzeszczak.

Profesor odniósł się też do pojawiaj?cych się ostatnio w prasie doniesieniach o pewnym wzro?cie ryzyka rozwoju procesów nowotworowych przy stosowaniu jednego z długodziałaj?cych analogów insuliny. Praca na ten temat ukazała się 26 czerwca na stronach internetowych pisma "Diabetologia". "Analizy przeprowadzone w Niemczech i Szwecji mog? sugerować, że stosowanie jednego z długodziałaj?cych analogów u chorych na cukrzycę typu 2 może być zwi?zane z niewielkim wzrostem ryzyka wyst?pienia raka piersi i jelita grubego. Z drugiej strony, wyniki dwóch analiz z Wielkiej Brytanii takiego zwi?zku nie potwierdziły" - powiedział PAP prof. Grzeszczak. Podkre?lił zarazem, że doniesienia z Niemiec i Szwecji nie znalazły uznania w oczach międzynarodowych agencji zajmuj?cych się ocen? preparatów leczniczych, ich wprowadzaniem na rynek oraz wycofywaniem. Chodzi m.in. o Europejsk? Agencję ds. Leków (EMEA), Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzyc? czy Amerykańskie Towarzystwa Diabetologiczne. Nie widz? one uzasadnienia dla przerywania leczenia długodziałaj?cymi analogami zwłaszcza w sytuacji, gdy dzięki nim udaje się dobrze kontrolować poziom glukozy u pacjenta.

Podobne stanowisko reprezentuj? również Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii. Na przykład EMEA nie wniosła żadnych zaleceń dla firm produkuj?cych te analogi o zmianie ulotki lub innych koniecznych zmianach - powiedział PAP prof. Grzeszczak. Agencja oceniła natomiast, że badania te maj? znaczne ograniczenia metodologiczne, że ich wyniki s? niespójne, a na ich podstawie nie można sformułować wi?ż?cych wniosków. PTD przypomina z kolei, że w cukrzycy typu 2 często?ć występowania chorób nowotworowych jest większa niż w populacji ogólnej. "Dlatego niezwykle trudno ocenić, na ile powikłania występuj?ce w czasie choroby spowodowane s? samym schorzeniem, a na ile zastosowanymi lekami. Rozstrzygnięcie tego ważnego problemu wymaga dalszych, dobrze zaprojektowanych badań" - powiedział prof. Grzeszczak.

Jednym z głównych argumentów tłumacz?cych decyzję o braku refundacji długodziałaj?cych analogów insuliny jest znaczny wzrost wydatków z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jednak z obliczeń przeprowadzonych w 2008 roku przez Przemysława Rysia oraz Magdalenę Władysiuk, ekspertów HTA Consulting, niezależnej firmy badawczej, która zajmuje się analizami ekonomicznymi różnych metod terapii, wynika, że rzeczywisty wzrost wydatków byłby niewielki - około 5 mln zł. "Ł?cznie wydatki na długodziałajace analogi prawdopodobnie wynios? ok. 30 mln zł, co zostało oszacowane na podstawie danych z innych krajów EU. Ale sprzedaż aktualnie refundowanych insulin spadłaby o ok. 25 mln, a zatem wydatki NFZ wzrosłyby o ok. 5 mln" - wyja?niła Władysiuk.

Autor: JG
Ľródło: PAP/onet.pl 3.09.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,327 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!