21 Października 2020 04:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
KONFERENCJA DIABETOLOGÓW DZICIĘCYCH
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

35th annual meeting of ISPAD, September 2nd to 5th, 2009.

W dniach 2-5 wrze?nia w Lubljanie odbyło się spotkanie diabetologów dziecięcych z całego ?wiata, w którym wzięła udział także grupa polskich diabetologów.
ISPAD jest to towarzystwo naukowe skupiaj?ce 762 członków z 89 krajów, w tym 472 z Europy. Z Polski członkami ISPAD jest 17 diabetologów dziecięcych. Towarzystwo powstało z inicjatywy znanego francuskiego diabetologa profesora H. Lestradet w roku 1974 w Paryżu.


Głównymi tematami spotkania była:
epidemiologia;
czynniki genetyczne leż?ce u podstaw rozwoju różnych postaci cukrzyca;
czynniki ?rodowiskowe sprzyjaj?ce rozwojowi zaburzeń metabolizmu glukozy, w tym otyło?ć;
nowoczesne metody monitorowania glikemii i podawania insuliny;
profilaktyka i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy.

W czę?ci po?więconej epidemiologii omówione zostało zagadnienie wzrostu zachorowań na cukrzycę u dzieci i młodzieży. W krajach europejskich dotyczy to głównie cukrzycy typu 1. W Polsce u dzieci do 15 roku życia w latach 1989 – 2004 stwierdzono 3-krotny wzrost zachorowań z 5,2 do 17,2/100 000/rok. Dotyczy to zwłaszcza dzieci młodszych, w grupie wiekowej 5- 9 lat. Do roku 2020 przewiduje się dalszy wzrost zachorowań. W krajach azjatyckich problemem jest głównie wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2, co najpewniej w dużej mierze wi?że się ze wzrostem otyło?ci w populacji rozwojowej.

Wiele czasu po?więcono omawianiu zagadnienia występowania tzw cukrzyc monogenowych. S? to postaci cukrzycy występuj?cych rodzinnie, uzależnione s? od defektu w jednym genie. W Polsce także rozpoznaje się coraz więcej takich przypadków. Do ujawnienia się tych postaci często dochodzi już w okresie niemowlęcym. Pacjenci ci wymagaj? specjalnej, bardzo skomplikowanej i kosztownej diagnostyki i odmiennego leczenia.

Duża czę?ć obrad po?więcona została omawianiu otyło?ci jako czynnika zwiększaj?cego oporno?ć na działanie insuliny. Insulinooporno?ć rzutuje zarówno na możliwo?ci metabolicznego wyrównania cukrzycy jak i na zaburzenia prowadz?ce do występowania przewlekłych powikłań, zwłaszcza w układzie sercowo-naczyniowym.
W czę?ci po?więconej leczeniu cukrzycy dominowało omawianie aktualnych możliwo?ci prowadzenia nowoczesnej insulinoterapii jak i omawianie perspektyw rozwoju tych nowoczesnych metod. Bardzo optymistycznie rysuj? się możliwo?ci wprowadzenia tzw „pętli zamkniętych” tzn poł?czenia ci?głego monitorowania glikemii z urz?dzeniami podaj?cymi insulinę. To mogłoby stworzyć warunki zbliżone do fizjologicznej pracy trzustki.

Przy tej okazji zwracano uwagę, że te dobre perspektywy nie dotycz? niestety wielu obszarów kuli ziemskiej, gdzie problemem jest dostęp do insuliny i do najprostszych urz?dzeń służ?cych do jej podawania. Takimi obszarami s? przede wszystkim kraje afrykańskie i niektóre kraje Ameryki Południowej i Azji.

Omawiano również perspektywy stosowania leków wspomagaj?cych terapię insulinow?. Wydaje się, że s? to perspektywy na najbliższe lata.

Czę?ć obrad po?więcono również omawianiu dalszych perspektyw zmierzaj?cych do opracowania metod leczenia cukrzycy. Te zagadnienia pozostaj? jednak ci?gle w sferze badań naukowych i tak też należy traktować pojawiaj?ce się „radosne doniesienia” o możliwo?ciach wyleczenia cukrzycy (patrz: Komórki skóry lecz? cukrzycę. Rzeczpospolita/rp.pl 3.09.2008)

To ci?gle jeszcze „nie teraz”.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,394 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!