26 Października 2020 20:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DIABETICA EXPO 2009
Prof. dr n. med. Ewa Otto-Buczkowska


W dniach 12-13 wrze?nia 2009 roku w Toruniu odbyły się

XIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE
DIABETICA EXPO 2009
I VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁO?CI

Obrady podzielono na czę?ć przeznaczon? dla pacjentów (około 700 osób) oraz przeznaczon? dla lekarzy (około 100 osób)

W?ród wykładowców byli miedzy innymi: Prof. I. Ponikowska kierownik Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu w Toruniu i Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii; Prof. W. Grzeszczak kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego i Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz liczni wykładowcy z uniwersytetów i akademii medycznych w Kraju. Diabetologów dziecięcych reprezentowałam ja.

Ze strony pacjentów był Prezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków A. Bauman.
Obrady toczyły się w auli Uniwersytetu MK w Toruniu.

W?ród poruszanych tematów bardzo wiele miejsca zajęły sprawy profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań. Zwracano uwagę na alarmuj?ce narastania otyło?ci i to już u dzieci i młodzieży, co stwarza realne zagrożenie narastania występowania także cukrzycy typu 2 w populacji rozwojowej. Bior?c pod uwagę równoczesny bardzo duży wzrost zachorowań na cukrzyce typu 1 oraz cukrzyce monogenowe, zaburzenia metabolizmu glukozy wysuwaj? się na czoło przewlekłych schorzeń w populacji dzieci i młodzieży.

W profilaktyce powikłań cukrzycy uwagę zwracano na obecno?ć tzw „wczesnej pamięci hiperglikemicznej”. Jest to bardzo ważne i interesuj?ce zagadnienie. Udowodniono bowiem, że ogromny wpływ na dynamikę rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy ma niedostateczne wyrównanie hiperglikemii w pierwszych latach choroby. Jest to ważne zwłaszcza w cukrzycy typu 2, gdzie przez wiele lat zaburzenia homeostazy glukozy pozostaj? nie rozpoznane b?dĽ też lekceważone. Przy tej okazji pragnę po raz kolejny przypomnieć, że nie ma „łagodnej cukrzycy”. Każda hiperglikemia, nawet umiarkowane, niezależnie od swej przyczyny nieuchronnie prowadzi do ciężkich powikłań w układzie sercowo-naczyniowym.

Bardzo interesuj?cy był tez wykład na temat powikłań ocznych w cukrzycy z Kliniki Okulistycznej w Bydgoszczy, gdzie zwrócono uwagę na konieczno?ć prowadzenia bardzo dokładnych badań dna oczu u chorych na cukrzycę nawet wówczas, gdy chory nie zgłasza żadnych zaburzeń widzenia. Badania takie zdaniem autorów winny być prowadzone w bardzo profesjonalnych i bardzo nowocze?nie wyposażonych placówkach. Tylko bowiem wówczas można wykryć najwcze?niejsze stadia retinopatii, które można skutecznie leczyć. Wskazania te dotycz? również młodocianych chorych.

Podkre?lano również znaczenie bardzo starannego, wcze?nie rozpoczynanego i skutecznie realizowanego leczenia nadci?nienia. Dotyczy to również młodzieży, u której już bardzo dyskretne zaburzenia ci?nienia tętniczego krwi np. pod postaci? braku nocnego obniżenia ci?nienia (non-dipper) winny być leczone o czym wspominałam już przy innej okazji.

W czę?ci wykładów przeznaczonych dla pacjentów omawiano sprawy diety, aktywno?ci fizycznej, edukacji, szczepień ochronnych i problemów psychologicznych.
Interesuj?cy wykład na temat zaburzeń w sferze seksualnej u chorych na cukrzycę wygłosił znany seksuolog prof. Z. Lew-Starowicz.

Wszystko to można podsumować zdaniem: „Jak najwcze?niejsze rozpoznanie i bardzo staranne leczenie zaburzeń metabolicznych daje szanse na uniknięcie, a w każdym razie na zmniejszenie zagrożenia występowaniem powikłań przewlekłych.”
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,674 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!