01 December 2021 17:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SEJM O CUKRZYCY
Przy wspó?udziale Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? z?o?ona zosta?a interpelacja poselska do Ministra Zdrowia RP - Ewy Kopacz. Interpelacj? z?o?y?y pos?anki Jadwiga Wi?niewska oraz Anna Paluch.
Oto jej fragment:
Cukrzyca jest choroba spo?eczn?, cierpi na ni? ponad 2 mln Polaków, a koszty jej leczenia z roku na rok rosn?.
Ministerstwo Zdrowia obieca?o umieszczenie na li?cie leków refundowanych analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych. Na t? decyzj? Ministerstwa chorzy na cukrzyc? czekaj? od momentu, kiedy pojawi?a si? na rynku tego typu alternatywa leczenia. Niestety, resort zdrowia wycofa? si? z tej obietnicy pozostawiaj?c sytuacj?, w której Polska, jako jedyny kraj w UE, nie finansuje analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych ze ?rodków publicznych.

Wspomniane insuliny, pozwalaj? na ograniczenie ilo?ci iniekcji w porównaniu ze stosowaniem insulin krótko dzia?aj?cych. Ma to zdecydowany wp?yw na zwi?kszenie swobody i popraw? komfortu ?ycia diabetyków. Przedstawione wzgl?dy s? bardzo istotne w leczeniu cukrzycy typu I, na któr? prawie wy??cznie choruj? dzieci i m?odzie? oraz dla chorych na cukrzyc? typu II, którzy maj? gro?ne dla zdrowia i ?ycia hipoglikemie.

Spraw? analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych zainteresowa?a si? Pose? Jadwiga Wi?niewska, która ju? wcze?niej wyst?powa?a z interpelacj? w sprawie wprowadzenia programu zwalczania cukrzycy i jej powik?a?.
W ostatnim dniu XLIX posiedzenia Sejmu RP, Pose? Jadwiga Wi?niewska wspólnie z Pose? Ann? Paluch z?o?y?a do Minister Zdrowia Ewy Kopacz interpelacj? w sprawie przyczyn nie wpisania na list? leków refundowanych analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych.

STRONA POS?ANKI JADWIGI WI?NIEWSKIEJ
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,234 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!