21 Października 2020 16:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ZŁE NAWYKI GIMNAZJALISTÓW
Ani zdrowi, ani zadowoleni

Uprawiaj? sport, ale tylko na wuefie. Jedz? obiady, ale bez surówek. Wci?ż się odchudzaj? i maj? problemy zdrowotne


„Rz” dotarła do wstępnych wyników największego badania zdrowia i zwyczajów gimnazjalistów, jakie dot?d przeprowadzono. Zlecił je Główny Inspektorat Sanitarny, a uczestniczyło w nich 12 tysięcy nastolatków.

Czego dowiedzieli?my się o dzieciach? Przede wszystkim, że ważny jest dla nich wygl?d.

Szczupły dla sukcesu i wolno?ci

Co trzeci nastolatek przyznaje, że się kiedy? odchudzał. 40 proc. chciałoby mniej ważyć. Tyle samo boi się przytyć. I rzeczywista nadwaga nie ma tu nic do rzeczy: dzieci naprawdę otyłe często postrzegaj? swoj? sylwetkę jako prawidłow?. Te szczupłe s? przekonane, że powinny ważyć mniej. I w tych błędnych opiniach utwierdzaj? ich rodzice.

Zdaniem psychologów dane s? alarmuj?ce i mog? ?wiadczyć o rosn?cym zagrożeniu anoreksj? i zaburzeniami odżywiania w?ród młodych ludzi. – Specjali?ci s? skłonni wi?zać anoreksję z rosn?cym poziomem zniewolenia dzieci, które coraz czę?ciej maj? coraz więcej obowi?zków i musz? bardzo wiele. To je przerasta, ale zaczynaj? rozumieć, że musz? robić to, co się od nich wymaga, by co? osi?gn?ć. Terenem wolno?ci, na którym nikt im nie będzie niczego narzucał, jest dla nich ciało – twierdzi prof. Katarzyna Popiołek, psycholog z SWPS.

Okres dorastania to czas, kiedy młody człowiek zaczyna budować obraz siebie. Dr Anna Brytek-Matera, psycholog z Uniwersytetu ?l?skiego, która w innym badaniu sprawdzała, jaki stosunek do ciała i wizerunku maj? 18-latki, mówi: – Niemal wszystkie dziewczęta w wieku 18 lat chciały schudn?ć, niemal wszyscy chłopcy chcieli być bardziej muskularni. Dziewczęta utożsamiały szczupł? sylwetkę z sukcesem, chłopcy muskularne ciało z męsko?ci?. Realna ocena wizerunku własnego ciała w badanych grupach okazała się nieadekwatna do rzeczywistego wygl?du.

– Zaczynamy traktować człowieka jak obrazek, który też powinien być bardzo ładny – dodaje prof. Popiołek.

Do tego dochodzi stres: tylko 7 proc. gimnazjalistów deklaruje, że nie stresuje się nigdy. Pozostali zestresowani s? bardzo często (15 proc.) lub często (29 proc.). Połowa przyznaje, że bywa zdenerwowana.

Sałatka dla rodziny


Z badań wynika, że niedożywiony jest niemal co dziesi?ty gimnazjalista. Ale rodzice s? tego często nie?wiadomi. – Dzieci, które ograniczaj? sobie jedzenie, doskonale potrafi? to ukrywać – mówi prof. Popiołek. – Przygotowuj? dla rodziny sałatki, kupuj? jakie? ciekawe produkty. Trzeba bardzo wnikliwie przyjrzeć się dziecku, by wykryć moment, kiedy zaczyna wpadać w sidła anoreksji. Sygnałem jest to, że dziecko przestaje nam towarzyszyć przy jedzeniu. Chętnie je przygotuje, poda do stołu, ale powie, że już wła?nie zjadło albo miało duże ?niadanie i nie jest głodne. To powinno zwrócić uwagę, że jedzenie zaczyna być dla niego problemem.

Na drugie ?niadanie chipsy

Badania pokazały też, że 6 proc. gimnazjalistów ma nadwagę, otyłych jest 11 proc. Otyło?ć zazwyczaj wynika ze złych nawyków żywieniowych. I choć dzieci dobrze wiedz?, że najzdrowiej jest je?ć pięć posiłków dziennie, nie zawsze z tego cokolwiek wynika.

Z pierwszego ?niadania rezygnuje co czwarty nastolatek. Z drugiego – połowa. Młodzież jada głównie kanapki, ale też batoniki i chipsy. Zdecydowana większo?ć uczniów opowiada, że lubi, gdy jedzenie jest słone. Połowa nie przepada za zupami, 37 proc. za warzywami. Ryby, choć raz w tygodniu, jada zaledwie co czwarty nastolatek. Też co czwarty – jeden posiłek dziennie. Na ogół obiad, ale bardzo często bez zupy czy surówki (40 proc. respondentów). To nie sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki.

– Z efektami tych zwyczajów mamy do czynienia codziennie. Dane o skali zjawiska s? po prostu przerażaj?ce – mówi prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant ds. diabetologii.

Efektem nadwagi i otyło?ci w dzieciństwie będzie wcze?niejsze wyst?pienie miażdżycy, większe zagrożenie udarem, zawałem. – Coraz bardziej obniża się wiek występowania zaawansowanej cukrzycy. S? badania pokazuj?ce, że zwiększa ona ryzyko wyst?pienia nowotworów. A mimo to dzieci s? przekarmiane, nie ruszaj? się. To zdumiewaj?ce! – mówi prof. Strojek.

Spacer zamiast sportu


Badania pokazały, że dla zdecydowanej większo?ci nastolatków aktywno?ć fizyczna ogranicza się do lekcji wuefu. A i tak uczestniczy w nich tylko 88 proc. uczniów.

– Nie można mówić o aktywno?ci fizycznej, je?li dziecko uprawia sport tylko na lekcjach wuefu. Przecież to zaledwie trzy godziny tygodniowo! Tyle co nic – ocenia prof. Strojek.

– Do zajęć na lekcjach wf. zniechęcaj? uczniów warunki. W mojej szkole na jednej sali przebywa nawet 50 osób. Dziewczynki nie ćwicz?, bo nie zawsze chc? mieć zajęcia z chłopcami – mówi Marcin Stańczak, nauczyciel wuefu. w Zespole Szkół nr 74 w warszawskiej dzielnicy Rembertów.

Ponad 60 proc. gimnazjalistów za aktywno?ć fizyczn? uznaje codzienn? drogę z domu do szkoły. Tylko 40 proc. uprawia jaki? sport: gra w piłkę nożn?, siatkówkę, pływa.

– Rozwoju sprawno?ci fizycznej nie można ograniczać do lekcji w szkole. Dzieci powinny wiedzieć, że aby się dobrze czuć, trzeba pojeĽdzić na rowerze czy pój?ć na spacer – uważa prof. Wojciech Przybylski, były rektor AWFiS w Gdańsku.

Nauczyciele alarmuj?, że dzieci z roku na rok s? coraz słabsze i mniej aktywne fizycznie. – Na pocz?tku roku szkolnego przeprowadzamy test na gibko?ć, skoczno?ć, szybko?ć, wytrzymało?ć i siłę mię?ni ramion. Wychodzi on coraz gorzej – twierdzi Marcin Stańczak.

Rodzice z kolei tłumacz?, że sukcesy sportowe nie zawsze s? w szkołach doceniane na równi z tymi w nauce. – Moja córka powiedziała, że wolałaby być dobra z fizyki, niż zdobywać medale na olimpiadach młodzieżowych – mówi Ewa Wychowaniec, matka gimnazjalistki. Tymczasem rozwijanie zaintereso- wań sportem jest ważne. – Może nie będzie nigdy trenować wyczynowo, ale duch walki, który rywalizacja sportowa wykształca, przydaje się w innych dziedzinach życia – dodaje Ewa Wychowaniec.

Czuj? się chorzy


W badaniach zapytano też gimnazjalistów, czy maj? problemy ze zdrowiem. Co pi?ty przyznał, że tak. Głównie narzekaj? na alergię, astmę, problemy ze stawami i kręgosłupem. Co trzeci leczy się w specjalistycznych poradniach zdrowia (najwięcej u okulisty, ortopedy, dermatologa), co pi?ty w ostatnich dwóch latach był w szpitalu.

Tak fatalnej oceny stanu zdrowia nie potwierdzaj? rodzice – zdecydowana większo?ć z nich twierdzi, że ich dzieci s? zdrowe.

Przepytano 12 tys. gimnazjalistów

Badanie o zwyczajach zdrowotnych i żywieniowych polskich gimnazjalistów Statsoft przygotował w sierpniu 2009 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS chciał sprawdzić, jak na zdrowie młodzieży wpływa finansowany przez rz?d program „Trzymaj formę”. Wnioski opublikuje za kilka tygodni. Ankieterzy przepytali 12 tys. gimnazjalistów. O odpowiedzi prosili też rodziców. To pierwsze tak obszerne tego typu opracowanie w Polsce i jedno z pierwszych w naszej czę?ci Europy.


AUTOR: Renata Czeladko , Sylwia Szparkowska
?RÓDŁO: Rzeczpospolita, rp.pl 12-10-2009


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,544 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!