21 Października 2020 15:42
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ZMIANY W ?WIADCZENIACH PIELĘGNACYJNYCH
Ważna informacja dla osób staraj?cych się o ?wiadczenie pielęgnacyjne w zwi?zku z opiek? nad dzieckiem chorym na cukrzycę. Zgodnie z nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2010 roku zniesiono kryterium dochodowe przy jego przyznawaniu.

Oto uzasadnienie:

Konieczno?ć zniesienia kryterium dochodowego (nie uległo ono zmianie od dnia wej?cia w życie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, tj. od 2004 r.), na podstawie którego ustalane jest prawo do ?wiadczenia pielęgnacyjnego podnosz? organizacje stowarzyszaj?ce rodziców dzieci niepełnosprawnych, wynika ona również z obserwowanego wzrostu kosztów utrzymania rodzin. Zniesienie kryterium dochodowego przy ?wiadczeniu pielęgnacyjnym pozwala na objęcie pomoc? wszystkich osób, które zrezygnowały z zatrudnienia z powodu konieczno?ci sprawowania opieki nad niepełnosprawnych członkiem rodziny. Pomoc ta obejmuje nie tylko samo ?wiadczenie pielęgnacyjne, które ma na celu czę?ciow? rekompensatę utraconego dochodu, ale równieŜ obejmuje opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, co oznacza możliwo?ć korzystania przez opiekuna z opieki zdrowotnej a w przyszło?ci ze ?wiadczeń emerytalnych.

Ponadto została rozszerzona na ?wiadczenie pielęgnacyjne zasada ustalania prawa do tego ?wiadczenia w przypadku gdy osoba po raz pierwszy składa wniosek o ustalenie niepełnosprawno?ci lub stopnia niepełnosprawno?ci, uwzględniaj?ca przypadki opóĽnienia w wydawaniu przez powiatowy zespół odpowiedniego orzeczenia. Rozwi?zanie to umożliwia nabycie prawa do ?wiadczenia za okres wsteczny, uwzględniaj?cy czas rozpatrywania sprawy przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawno?ci.

Proponuje się również zmianę sposobu ustalania prawa do ?wiadczenia
pielęgnacyjnego. W zwi?zku ze zniesieniem kryterium dochodowego prawo do ?wiadczenia pielęgnacyjnego ustalane będzie na okres ważno?ci orzeczenia o niepełnosprawno?ci lub stopniu niepełnosprawno?ci.

?ródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Przeczytaj na www.mpips.gov.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,523 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!