04 December 2021 03:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LEPSI OD INNYCH
Mój apel do gimnazjalistów.

Moi drodzy ju? wkrótce przyst?picie do egzaminów, a od ich wyników w du?ej mierze zale?a?y b?d? Wasze przysz?e losy. Do znudzenia powtarzam przy ka?dej okazji: „Musicie by? lepsi od innych!!!”

Nie ma co ukrywa?, ?e wasza choroba jest powa?nym mankamentem z punktu widzenia pracodawców. Ten mankament musicie „przebi?” bardzo dobrym wykszta?ceniem. Pami?tajcie, ?e im wy?sze macie kwalifikacje tym ?atwiejsze b?dzie uzyskanie dobrej pracy. Uwa?am, ?e w tych ostatnich tygodniach musicie zabra? do bardzo energicznie do pracy aby znale?? si? w czo?ówce absolwentów gimnazjalnych. To umo?liwi wam dostanie si? do najlepszych szkó? ponadgimnazjalnych. Z mojego punktu widzenia powinny to by? licea ogólnokszta?c?ce, które otworz? Wam drog? na studia wy?sze w dobrych, renomowanych uczelniach. W ostateczno?ci mog? to by? ?rednie szko?y techniczne, ale bardzo dobre. Za wykluczone uwa?am zasadnicze szko?y zawodowe.

Przy wyborze szkó?, a w przysz?o?ci zawodu, musicie zachowa? du?o zdrowego rozs?dku. Powinni?cie postara? si? zorientowa? w jakich zawodach b?dziecie mieli najwi?ksze szanse uzyskania pewnej i dobrze p?atnej pracy. To jest nieodzowny warunek, aby?cie w przysz?o?ci mogli skorzysta? z najnowocze?niejszych metod leczenia cukrzycy.

Pisa?am ju? o tym przy innej okazji, ?e post?p medycyny jest szalony, ale to nowoczesne leczenie b?dzie drogie !!! Tak jest na ca?ym ?wiecie i nie ma si? co oszukiwa?, ?e u nas b?dzie inaczej. Aby moc si? dobrze leczy? trzeba b?dzie mie? bardzo dobre dodatkowe ubezpieczenia, a na to trzeba b?dzie mie? pieni?dze.
A wi?c drodzy przyjaciele zabieramy si? do pracy bo to ju? ostatni dzwonek.

Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,716 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!